Hopp til hovedinnhold


Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Retningslinjen omhandler behandling i akuttfasen, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneinfarkt og intracerebral blødning. Behandling av transitorisk iskemisk anfall (TIA) inngår også. Retningslinjen omfatter ikke subarachnoidal blødning eller hjerneslag hos barn.

Retningslinjen omhandler behandling i akuttfasen, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneinfarkt og intracerebral blødning. Behandling av transitorisk iskemisk anfall (TIA) inngår også. Retningslinjen omfatter ikke subarachnoidal blødning eller hjerneslag hos barn.

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

Klinisk praksis som følger anbefalingene i retningslinjen vil bidra til at pasienter som rammes av hjerneslag får forskningsbasert behandling av god kvalitet.

Målgruppe for retningslinjen er først og fremst helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen vil også være nyttig for beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten, politikere og utdanningsinstitusjoner.

Fullversjon IS-1688

Kortversjon IS-1801

Kan bestilles fra trykksak@helsedir.no