Hopp til hovedinnhold
Prognose- og faktisk innlagte av covid-19 den 21. april.
Prognose- og faktisk innlagte av covid-19 den 21. april.


Nasjonalt prognoseverktøy og faktisk innlagte av covid-19

Helsedirektoratet har lansert en nettside som viser statistikk over FHI sine prognoser, sammen med en oversikt over faktisk innlagte.

I dag er det kun 144 innlagte med covid-19, det laveste tallet siden 19. mars.

Fagmiljøer i Helse Midt-Norge har samarbeidet om å utvikle et digitalt verktøy for å simulere utviklingen av koronasmitte i Norge, skriver Helse Midt-Norge i en nyhetsmelding.

Her kan man også se antall smitteturer i Helse Midt-Norge fra dag til dag:

Her ser man kurven på antall smitteturer i Helse-Midt Norge nederst.

Verktøyet som er utviklet henter data fra Folkehelseinstituttet og kombinerer disse med folketall, kommunegrenser og opptaksområder for lokalsykehusene i Norge.

– Selv om det er vanskelig å forutsi utviklingen presist, er dette et lovende verktøy som vil bli videreutviklet og oppdatert med nye data etter hvert som disse foreligger. De faktiske dataene som ligger inne oppdateres hver dag kl. 1300, sier Henrik A. Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Her kan man altså få en oversikt både nasjonalt, i ulike helseforetak, kommuner og sykehus.