Hopp til hovedinnhold


Forslag til nasjonal standard for spinal stabilisering ble presentert på Ambulanseforum

Arbeidet med en nasjonal konsensus og prosedyre for «Prehospital stabilisering av columna – en konsensusprosess» ble presentert av Per Kristian Hyldmo, overlege ved Sørlandet Sykehus og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) i sesjonen om prehospital traumebehandling på Ambulanseforum.
Det foreløpige flytskjemaet – som er på høring for øyeblikket – og som Hyldmo ba om tilbakemelding på under foredraget, ser slik ut:

Hyldmo presiserte på foredraget at han bruker begrepet spinal stabilisering, da total immobilisering, altså å holde et område helt ubevegelig, ikke er mulig.
Sesjonen ble ledet av Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-T).
Et spørsmål fra salen var om alle rusede pasienter skulle stabiliseres. Det gjelder selvfølgelig kun hvis man også mistenker en spinal skade hos den ruspåvirkede.
Les også: Nakkekragen i søpla? 
– Det er knyttet store forventninger til gruppen som er nedsatt etter initiativ fra NKT-Traume og Kunnskapssenteret for å utarbeide en prehospital prosedyre for stabilisering av ryggsøylen på traumepasienten, skriver NKT-T på sine nettsider.
En bredt sammensatt gruppe har arbeidet med prosedyren i et snaut år. Metoden er den samme som for utarbeidelsen av kunnskapsbasert nasjonale retningslinjer og prosedyrer.
Etter å ha gjort innledende søk etter systematiske oversikter og internasjonale retningslinjer, satt man igjen med en amerikansk retningslinje som ble definert til å være av god metodisk kvalitet. Anbefalingene i denne retningslinjer er i all hovedsak basert på konsensus da det ikke finnes forskningskunnskap av god nok metodisk kvalitet.
Gruppa gjorde deretter nok et systematisk søk som bygget på identifisert retningslinje. 9 441 potensielle artikler ble funnet. 69 ble gjennomgått i fulltekst og gruppa satt igjen med 16 artikler av lav kvalitet. Konsensusarbeidet har derfor vært sentralt for gruppa. Nå er det utarbeidet et utkast til flytskjema.
Noen essensielle punkter fra flytskjemaet:

  • Ved penetrerende skade – ingen stabilisering av ryggsøylen.
  • Kritisk skadet pasient – prioriter rask transport. Dersom stabilisering av ryggsøylen medfører forsinket transport utføres stabilisering av nakke manuelt og forflytning skjer i rygg eller traumesideleie.
  • Arbeidsgruppen har valgt en allmenngjort versjon av NEXUS for symptomer på mulig fraktur i ryggsøylen.
    • Cervikalt: spinal stabilisering ved hjelp av nakkekrage, hodeblokker eller manuell kontinuerlig stabilisering.
    • Thorakalt og lumbalt: vakuum-madrass, båremadrass med stropper, scoop-båre med stropper.

Pasientens situasjon defineres ut i fra all tilgjengelig viten på skadested.
Gruppa håper å være ferdig med den nye prosedyren i løpet av høsten.
Les hele saken hos NKT-T