Hopp til hovedinnhold


Nasjonal beredskapsøvelse

I dag tidlig gikk alarmen for Øvelse Svalbard hvor scenarioet er et skipshavari. Øvelsen omfatter behandling på hendelsesstedet, behandling på sykehuset i Longyearbyen og i midlertidige lokaler samt evakuering til Tromsø, melder UNNMålet med øvelsen er å teste beredskapen for å håndtere en større ulykke på Svalbard og øve på samarbeid mellom blant andre Sysselmannen, forsvaret og helsesektoren. Øvelse Svalbard er den nasjonale helseøvelsen for 2014.
UNNs øvingsmål
Universitetssykehuset Nord-Norge skal spesielt øve på varsling og informasjonsutveksling , teste behandlingskapasitet og kvalitet ved UNN Longyearbyen før bistand fra fastlandet ankommer . Vi skal også teste UNN HFs evne til å prioritere bistandskapasiteter fra Tromsø i form av personell, utstyr og medisinsk behandlingskapasitet til UNN Longyearbyen ved masseskade på Svalbard.
Mottak av mange skadde
Onsdag 5. oktober skal det hovedsakelig øves på mottak av mange pasienter samtidig ved UNN Tromsø, avklare i hvilken grad dagens ansvarslinjer og lokale og regionale planverk er hensiktsmessig for å organisere bistand og evakuering ved en masseskade på Svalbard.
Mange aktører
Deltakere i øvelsen er foruten UNN, blant andre Sysselmannen, Lokalstyret i Longyearbyen, Røde Kors på Svalbard, Forsvaret, Luftambulansetjenesten, Socialstyrelsen i Sverige, Hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge, Helsedirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Les mer om saken hos UNN