Hopp til hovedinnhold


Narvik vil ha bachelor-utdanning i ambulansefag

Høyskolen søker om å få prøve ut treårig bachelorutdanning i ambulansefag, og mener alt bør legge til rette for et pilotprosjekt i Narvik, melder Fremover.

Bakgrunnen er et ønske fra Helse- og omsorgsdepartementet om å styrke utdanningen av ambulansepersonell ytterligere, og da med en treårig høyskoleutdanning.

Velkommen

Med få unntak er forslaget om å styrke utdanningen godt mottatt.

Helsedirektoratet har foreslått at det blir etablert tre-fire pilotutdanninger rundt i landet for å teste ut et slikt tilbud, og det regionale helseforetaket Helse Nord har uttrykt ønske om at det legges en slik utdanning til Nord-Norge.

– Høgskolen i Narvik (HiN) mener et valg av HiN som lokalisering for en slik pilotutdanning, er den mest fordelaktige løsningen, fastslår dekan for avdeling for helse og samfunn, Wenche Falch og rektor Arne Erik Holdø.

En fot i hvert fylke

De viser til at høyskolen er lokalisert til Nordland, men sykepleieutdanningen er underlagt Universitetssykehuset i Nord-Norge som altså er hjemmehørende i Troms.

– Det medfører sterke relasjoner til begge fylkene, og nedslagsfeltet for vår geografiske akse er omkring 120.000 innbyggere, påpeker de i søknaden som er adressert til Kunnskapsdepartementet og til Helse- og omsorgsdepartementet.

Høyskolen er sannsynligvis den eneste som har en professor i internasjonal beredskap i full stilling, og som dessuten kan skilte med at han har vært med på å bygge opp studier i paramedic – prehospital akuttmedisin – i England.

Les mer om saken hos Fremover