Hopp til hovedinnhold


Når ambulansen har kjørt - og barn er igjen

Oslo universitetssykehus' Prehospitale klinikk tar på alvor det lovpålagte ansvaret helsepersonell har for å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn som er pårørende. Ambulansen deler nå ut kortet «Når ambulansen er kjørt og du er igjen sammen med barn».
 

I Prehospital klinikk sitt nyhetsbrev står det at leder av «Råd for barn som pårørende» ved OUS, Trude Aamotsmo, har besøkt de fleste ambulansestasjonene og informert om plikt og ansvar overfor barn og unge i familier som rammes av alvorlig akutt sykdom og skade.
Det er også laget et eget kort som skal deles ut. Der står det blant annet råd om hvordan den voksne som står igjen med barnet skal snakke med barnet, samt telefonnumre til legevakter i området og nødnumre på baksiden.
Kortet skal ligge tilgjengelig i ambulansen og deles ut til en voksen som står igjen sammen med barn og unge når ambulansen må kjøre avgårde.
Helsepersonell loven§10a lyder:
«
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller ska­de kan ha som følge av forelderens tilstand. Formålet med lovbestemmelsen er å forebygge problemer hos barn og foreldre gjennom:

  • å sikre risikoutsatte barn og unge tidlig hjelp
  • å sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen ved alvorlig sykdom i familien»

Kortet er laget i samarbeid med BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende