Hopp til hovedinnhold
Hals. Foto: Jaci Berkopec


Egen erfaring med nakkekrage - kan det være mer til skade en gavn?

Amerikanerne har begynt å stille spørsmålstegn ved egen praksis ved nakkeskader. Hvordan håndterer vi nakkeskader i Norge? Les om en erfaren ambulansearbeiders egen erfaring da han fikk nakkeskade.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013.

Etter mange år som både utøver og underviser innen akuttmedisin og traumehåndtering, både pre- og inhospitalt, har jeg konstatert at nakkekragen har stått sentralt i både tiltak og momenter i undervisningen.

Siden tidlig 1970-tallet har den vært benyttet i USA og etter hvert også her i Norge. Nakkekragen er i dag et godt innarbeidet verktøy til bruk som stabilisering og immobilisering av cervikal columna /nakken.

De fleste vet at selv om man benytter nakkekrage vil det bare gi reduksjon av aksemobilitet av cervikal columna på kanskje inntil 40 prosent.

Morten Bakkerud er utdannet Paramedic fra Høgskolen i Østfold og anestesisykepleier. Han har jobbet mange år som instruktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ved Sykehuset Østfold og nå i Forsvarets sanitet. Prehospital erfaring fra Østfold og Oslo/Akershus. Inhospital erfaring fra AMK Østfold, Akuttmottaket SØM og SØF, samt Mosseregionens legevakt. Jobber for tiden som kursoffiser ved Forsvarets Sanitetsskole, kurssenteret.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.