Hopp til hovedinnhold


Nakkekrage - bruk eller ikke bruk?

Nakkekrage for spinal immobilisering er et hett tema. Det er urovekkende at den faglige uenigheten har medført ulik praksis i helsetjenesten, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på sine nettsider.
Ulik praksis skaper usikkerhet hos helsearbeidere og er ikke et kjennetegn på god pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten.
Kunnskapsbasert praksis
Hva som ligger til grunn for de ulike retningslinjene som er utarbeidet, synsingene, ekspertuttalelser og diskusjonen generelt er per i dag ikke basert på kunnskapsbaserte metoder. Usikkerhet og faglig uenighet har således fått god grobunn.
Det er et overordnet mål fra både regjering, departement og direktorat at kvaliteten på tjenestene skal sikres ved blant annet utøvelse av en såkalt kunnskapsbasert praksis.
Videre heter det at en kunnskapsbasert helse og omsorgstjeneste skal være kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.
Jobber for nasjonal konsensus
Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfarings basert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.
På bakgrunn av flere henvendelser og kompetansetjenestens mandat tok NKT-Traume initiativ til et samarbeid som har som målsetting å kunne bidra til nasjonal konsensus.
Bred høring
Etter at utkastet til en retningslinje/prosedyre foreligger skal den ut på en bred høringsrunde i hele kongeriket. Også brukerorganisasjoner må få muligheter for en høringsuttalelse.
Les mer om saken hos Traumatologi.no