Hopp til hovedinnhold


Nå tar sjukehuset over ambulansene

Fra 1. januar tar Sykehuset Innlandet over ambulansedriften i Glåmdalsdistriktet. I 2013 følger resten av Hedmark etter.

Fra 1. januar tar Sykehuset Innlandet over ambulansedriften i Glåmdalsdistriktet. I 2013 følger resten av Hedmark etter, skriver Østlendingen.

I april 2009 vedtok Sykehuset Innlandets styre å overta driften av ambulansetjenesten i Innlandet. I dag drives store deler av denne tjenesten av private aktører.

1. januar overtar sjukehuset driften av ambulansetjenesten i Glåmdalsregionen, Nordre og Søndre Land, Gausdal og Midt Gudbrandsdalen. I 2013 overtar sjukehuset de øvrige ambulansetjenestene i Hedmark.

– Sjukehuset drifter allerede i dag ambulansetjenestene i Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal og Tynset. Namsos Trafikkselskap drifter ambulansene i Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal og Åsnes, mens Røde Kors har Hamar og Hedmarken, sier prosjektleder i Sykehuset Innlandet, Odleif Bakken til Ostlendingen.no.

Overtakelsen fra 1. januar omfatter rundt 70 årsverk og elleve operative ambulanser. Av totalt 52 ambulanser, drives i dag 41 av ti ulike aktører i Hedmark.

Les mer om saken i Østlendingen