Hopp til hovedinnhold


Nå starter de utredningen av ny helikopterbase

Et halvt år er gått siden Bent Høie anbefalte å utrede en egen luftambulanse for Innlandet. Nå settes en utredning i gang, skriver Oppland Arbeiderblad.

I forbindelse med et besøk ved Gjøvik sykehus som fersk helseminister, ble Bent Høie (H) informert om ambulansetjenesten i Innlandet. Han var på forhånd kjent med at deler av regionen har dårligere luftambulansedekning enn landet for øvrig, målt i responstid. Dette gjelder særlig fra midt på Mjøsa og østover mot Sverige.

Etter orienteringen oppfordret Høie til en grundig utredning av luftambulansetilbudet i hele regionen, der etablering av en egen base i Innlandet blir tatt med i betraktningen.

Så ingen grunn til å vente

Helseministeren sa til OA at han ikke så noen grunn til at en slik utredning skal vente, selv om nasjonal helseplan og ny sykehusstruktur står på trappene.

Helse Sør-Øst vil nå se på dette, ifølge direktør for medisin- og helsefag, Alice-Beathe Andersgaard.

– Basestrukturen for luftambulansetjenesten skal utredes, som en del av et arbeid som ser på bruken av legeressursene i prehospitale tjenester i regionen, sier hun.

Prosjektet starter på nyåret.Andersgaard understreker at luftambulansen er et supplement, mens bilambulansene utgjør basis i tjenesten

Les mer om saken hos Oppland Arbeiderblad