Hopp til hovedinnhold


Nå snakker svenske og norske blålysmyndigheter over grensen

Fra og med nå kan svensk og norsk politi, brann- og redningstjeneste og ambulanse snakke med hverandre i samme kommunikasjonssystem, ifølge Sveriges Television p4 Jämtland.
Allerede i november 2016 ble sammenkoblingen av svenske Rakel og norske Nødnett innviet med en stor øvelse ved den norske grensen, men først nå i midten av mars blir det mulig å bruke systemet sammen.
– I forbindelse med øvelsen var teknikken i orden, men først i dag kan den anvendes skarpt, sier Fredrik Höglund på pressetjenesten for Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, til P4 Jämtland.
Kommunikasjonen blir sømløs - norske brukere kan anvende sine radioterminaler i Sverige og svenske sine i Norge.
– Tjenesten er resultatet av tre års samarbeid. Det har vært et brukerdrevet prosjekt som helt er bygget på brukernes behov og daglige utfordringer. Vi har hatt flere enn 160 møter og workshops med representanter fra helse, politi, brann- og redning, landsting og kommuner fra begge sider av grensen, sier prosjektleder Anita Galin på MSB.
Sverige og Norge er først i verden til å sammenkoble sine blålysetaters radiosystem.
Les mer om saken hos Sveriges Television