Hopp til hovedinnhold


Nå kan operatørene få kompetansen de mangler

Større distrikter vil kreve mer av operasjonssentralene, tror Politihøgskolen. Ute i distriktene er nivået for lavt blant operatørene, og nå setter PHS i gang eget operatørstudium i Stavern, melder Politiforum.
– Bildet vi har fått tegnet av operatørenes kjennskap til de operative verktøyene viser at man har mye å gå på.
Dorthe Månsson ved Politihøgskolens operative seksjon i Stavern setter seg på en av operatørplassene i øvingslokalene. På den ene skjermen et vises et kart i Geopol. På den andre kan hun styre kommunikasjon mellom seg og andre. På en tredje kan hun loggføre alt hun gjør i PO. På en fjerde kan hun hente fram planverk.
Samhandlingen mellom de operative styringsverktøyene bør gå raskt og sømløst, men det er ingen selvfølge på operasjonssentralene rundt i landet, skal man tro erfaringene fra et pilotstudium som 16 operatører nylig fullførte ved PHS. Målet med prosjektet var å undersøke om det var mulig å heve kompetansen til operatørene når det kommer til operative styringsverktøy, kommunikasjon og teamarbeid, for å bedre kvaliteten og effektiviteten på arbeidet i operasjonssentralene. Svaret var et ubetinget ja.
– Vi ba de som skulle gå på studiet vurdere sin egen kunnskap om datasystemene før de kom. Svarene viste at gruppen operatører var under nivået vi forventet og at vi må øke kompetansen. Vi antar at dette gjelder for flere operatører og at potensialet som ligger i bruken av systemene dermed er underutnyttet, slår Månsson fast.

Lærer å utnytte datasystemene

Men gjennom studiet ble kompetansen til deltakerne løftet kraftig. Erfaringene fra pilotstudiet var så gode at man fra høsten igjen vil gjennomføre et nytt operatørstudium ved PHS i Stavern.
I løpet av studiet ble operatørene betraktelig bedre på å benytte seg av eksisterende planverk når operasjoner skal iverksettes, noe både Gjørv-kommisjonen og øvelser har påpekt som en mangelvare, forteller Månsson.

Blir ressurspersoner i distriktene

PHS har fått tilbakemelding om at flere av operatørene de hadde gjennom studiet i februar er blitt ressurspersoner etter at de har kommet hjem. En av dem er Ellen Maria Brende, som jobber på operasjonssentralen i Sør-Trøndelag.
Les mer om saken hos Politiforum