Hopp til hovedinnhold
Førsteamanuensis Ole Kristian Brones Berg og høyskolelektor Guri Haga utenfor hovedinngangen på Høyskolen i Molde. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.
Førsteamanuensis Ole Kristian Brones Berg og høyskolelektor Guri Haga utenfor hovedinngangen på Høyskolen i Molde. Foto: Tori Flaatten Halvorsen.


Nå blir det paramedisinstudie også i Molde

Paramedisin har på kort tid blitt et svært attraktivt studie. Høgskolen i Molde er neste som får paramedisin på studieplanen.

For ti år siden startet OsloMet den første nasjonale bachelorutdanningen innenfor paramedisin. Høgskolen i Molde blir nå det sjette utdanningsstedet i landet.  Høsten 2024 starter 20-25 studenter på et fulltidsstudium i Rosenes by.  1.februar var første dag for å søke om plass. 

Forskrift om nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanning som trådte i kraft høstsemesteret 2020, understreker at alle utdanningsinstitusjonene skal ha et likeverdig utdanningstilbud. I lovteksten er det satt opp spesifikke kriterier for hva som er tilstrekkelig ferdigheter, kunnskap og generell kompetanse for en ferdig utdannet paramedisiner. I Molde har de tenkt gjennom det meste, men er fortsatt i en prosess før alt er på plass. De første utlysningstekstene for én fulltid og én deltidsstilling er bortimot ferdig. Ettersom de skal trekke veksel på alt de allerede innehar av kompetanse på helsefagbygget, skal de inntil videre klare seg med kun disse nyansettelsene. 

Førsteamanuensis Ole Kristian Bronse Berg er spent på hvordan det blir å undervise paramedisinstudenter. Foto: Tora Flaatten Halvorsen.

Planlegging av studieplanen

Førsteamanuensis Ole Kristian Brones Berg og høyskolelektor Guri Haga er begge engasjerte i prosessen som allerede har vart vel et år. Ole Kristian er sykepleier og har doktorgrad innenfor fysiologi. Guri er sykepleier og ambulansearbeider samt har tatt Master i Prehospital Critical Care. Hun har jobbet ved mange av ambulansestasjonene på Sunnmøre og jobber nå spesifikt med journalsystemer innenfor Helse Midt-Norge.  

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.