Hopp til hovedinnhold
Oslo Legevakt i Storgata. Inngangspartiet. Foto: Live Oftedahl


– Mye tyder på at det er uheldig å ha få vakter på legevakt

Det sier Svein Zander Bratland, førsteforfatter av en studie som blant annet har sett på sammenhengen mellom antall vakter på legevakt og antall klager.

Ifølge Bratland, som er lege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, er det ingen sammenheng mellom mange vakter og mer klager, skriver Dagens Medisin.

Studien er publisert i BMC Family Practice.

Studien har undersøkt medisinskfaglige klager på leger ved ti legevakter i perioden mars 2015 til september 2017.

–  Det var signifikant færre klager på leger med høy arbeidsbelastning enn på leger med ingen vakter de siste 14 dagene før konsultasjonen som førte til en pasientklage, sier Bratland, ifølge Allmennmedisinsk forskningsfonds nettsted Forskningsnytt.

På spørsmål til Bratland om det er mulig, ut fra studiens resultater, å si noe om hva som er et «optimalt» antall vakter, svarer han:

– Det er viktig å påpeke at vi finner at spesialiteten i allmennmedisin reduserer sannsynligheten for klager. Dernest at leger med mer enn én vakt i løpet av en 14-dagersperiode pådro seg færre klager.