Hopp til hovedinnhold


– Mye rykter, lite info og dårlig trivsel

AMK-operatører ved Oslo universitetssykhus tar imot nødsamtaler mens de spiser matpakken, får nesten ikke pauser og flere sier opp på grunn av høyt arbeidspress, ifølge VG.
- Det er et ledelsesproblem. De som slutter tør ikke si fra at de er misfornøyde med ledelsen, lengere oppover i systemet, som ikke gjør nok for å få opp grunnbemanningen. For eksempel oppgir de at de savner pasientkontakt. De kvier seg for å oppgi den egentlige årsaken. Det er mye rykter, lite informasjon og dårlig trivsel som ofte ligger bak, sier Shaukat Hafiz, sentertillitsvalgt i Fagforbundet for Prehopiltalt senter ved Ullevål sykehus.
Helsetilsynet har ut fra en samlet vurdering av tidligere tilsynssaker, nye opplysninger om mangelfull bemanning og lang AMK-aksesstid, funnet at AMK Oslo og Akershus drives uforsvarlig.
– Fortsatt er det høyt sykefravær på operatørene, rundt 15,5 prosent i snitt hittil i 2013. Det er noe lavere om sommeren, muligens på grunn noe lavere aktivitet i sentralen. Erfaringsmessig kommer det til å gå opp igjen i høst. I januar var sykefraværet på 22 prosent, og dette er et resultat av dårlig trivsel på grunn av stort arbeidspress, sier Hafiz.
Terje Strand, leder av Prehospitalt senter ved OUS, er ikke enig med tillitsvalgte. Han mener at sykefraværet er lavere.
– Jeg vet ikke hvilke liste de sitter med, men 11 prosent hittil i år er fakta, sier Strand.
US-ledelsen opplyser til VG at de er ikke kjent med den store misnøyen blant ansatte:
– Og jeg vet i alle fall at ledelsen i AMK tør å melde fra til meg om situasjonen, sier Terje Strand.
–  Generelt har turnover og sykefravær gått ned - så det går i alle fall i riktig retning, sier Strand.
Les mer om saken hos VG