Hopp til hovedinnhold


My Medical Profile: Nytt kort ved akutt sykdom

Et kodet kort gir informasjon ved akutt sykdom.

Et kodet kort gir informasjon ved akutt sykdom.

My Medical Profile er en internettjeneste rettet mot privatpersoner, som gjør at pasienten selv kan gi sykehus og klinikker hvor som helst i verden informasjon om egen sykehistorie og eventuelle pågående behandlinger.

Det innebærer at en pasient som for eksempel har hjerte-karsykdom, nevrologisk sykdom eller en eller annen form for allergi raskere kan få rett behandling ved akutt sykdom eller ved ulykkestilfeller.

For å få tilgang til pasientinformasjonen logger sykehuspersonellet seg inn på 
Medical Profiles websider med de koder som finnes på id-bæreren (i
kredittkortsformat) som den abonnerende pasienten får.

Hvis internett ikke finnes tilgjengelig kan den aller viktigste informasjonen skrapes fram på kortet.

Tjenesten kan brukes av alle, men den retter seg spesielt mot mennesker som reiser og som er i en eller annen form for behandling, lider av kronisk sykdom eller som tidligere har hatt sykdom.

Tjenesten har blitt utviklet gjennom flere år og i løpende dialog med ambulansetjenesten i Sverige og utenlands, for å forankre tjenesten og for å kvalitetssikere innholdet av informasjonen.

Trygghet for reisende
Jonny Johnsson, akuttsykepleier med 25-års erfaring med akuttbehandling i Sverige og mange andre land mener at kortet kan være en trygghet for alle som har en eller annen form for helsebelastning og som reiser mye.

- Å bli akutt sjuk eller å havne i en ulykke er ofte stressende og det kan være bra å slippe å tenke på at man må gi en redegjørelse for sin medisinske bakgrunn og eventuelt hvilke legemidler man tar, ikke minst med hensyn til språket om man er utenlands.

Les hele saken på Dagens Finans: My Medical Profile