Hopp til hovedinnhold


MRSA-funn ved Sykehuset Levanger

Driften ved Sykehuset Levanger går som vanlig etter at det er avdekket MRSA hos en pasient.

Driften ved Sykehuset Levanger går som vanlig etter at det er avdekket MRSA hos en pasient, skriver sykehuset i en pressmelding.

Det er bekreftet funn av MRSA hos en pasient innlagt ved Sykehuset Levanger. Etter at funnet ble gjort, er pasienten gitt videre behandling i tråd med nasjonale anbefalinger. Pasienten har ikke vesentlige komplikasjoner som følge av MRSA.

Pasienten har ligget en tid på sykehuset. Derfor gjennomføres omfattende undersøkelser av andre pasienter og ansatte for å utelukke videre smittespredning. Om lag 50 pasienter og ansatte er så langt undersøkt, og det er gjort ett positivt funn av MRSA i tillegg til den aktuelle pasienten. Alle andre prøver er så langt bekreftet negative. Det anses som sannsynlig at den aktuelle pasienten er smittekilden.

Det andre smittetilfellet er en medarbeider ved Sykehuset Levanger som har behandlet den aktuelle pasienten.

For sikkerhets skyld vil det være aktuelt med ytterligere testing av medarbeidere i andre avdelinger som pasienten har vært på.

- Risikoen for at andre pasienter eller medarbeidere har fått MRSA på grunn av dette tilfellet, anser vi som liten. Vi har imidlertid nulltoleranse for MRSA i våre sykehus, og gjennomfører derfor ytterligere tester. Samtidig har vi gjennomført nødvendig smittevask av aktuelle arealer. Pasientbehandlingen går nå som vanlig, sier leder av akuttmedisinsk avdeling, Hilmar Hagen.

Les pressemeldingen her