Hopp til hovedinnhold


MR avdekker alvorlig hjertesykdom

Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom.

Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom, skriver Dagens Medisin.

MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth.

Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging.

Nå viser avhandlingen til seksjonsoverlege og radiolog Knut Haakon Stensæth ved Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål at MR avdekker alvorlig hjertesykdom hos mange av disse pasientene.

Like alvorlig som infarkt
- Det skjer at disse pasientene utskrives dagen etter og vurderes som «friske». Ved å undersøke med nyutviklede MR-sekvenser, fant vi at 72 prosent av dem likevel hadde en alvorlig hjertesykdom, forteller Stensæth til Dagens Medisin.

En stor andel av de 49 pasientene som ikke hadde infarkt, viste seg å ha perikarditt (betennelse i hjerteposen), myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og takotsubo kardiomyopati (stressindusert hjertesvikt).

Bør ta MR rutinemessig
Stensæth mener oppfølgingen av pasienter med akutte brystsmerter og normal angiografi bør endres.

- Alle som har akutte brystsmerter, EKG-forandringer og påviste normale kransårer, bør undersøkes med MR, spesielt de med troponinforhøying. Jeg vil tro at vi fant alle som var reelt syke i studien vår, sier Stensæth.

Les mer om saken på Dagens Medisin