Hopp til hovedinnhold


Mottok 638 varsler om alvorlige hendelser

Antallet alvorlige hendelser som ble rapportert til Statens helsetilsyn i fjor hadde økt med 9 prosent fra året før, skriver Dagens Medisin.
Det fremgår av årets rapport fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn.
I fjor mottok Statens helsetilsyn 638 varsler om alvorlige hendelser. Ordningen ble innført i 2010.
Antallet varsler har økt hvert år siden da, med størst økning fra 501 varsler i 2015 til 587 i 2016, en økning på 17 prosent. Fra 2016 til i fjor steg antallet innmeldte alvorlige hendelser med snaut ni prosent.
Stedlige tilsyn
Drøyt halvparten av de 638 varslene om alvorlige hendelsene som ble innrapportert til Statens helsetilsyn i fjor ble avsluttet etter innledende undersøkelser.
For 39 prosent av sakene ble det gjort tilsynsmessig oppfølging fra Fylkesmannen.
Syv av ti dødsfall
For alle varslene i syv-årsperioden gjaldt 72 prosent av de stedlige tilsynene en hendelse som førte til dødsfall.
Snaut hvert femte varsel omhandlet en hendelse som førte til betydelig skade, mens én prosent omhandlet hendelse som kunne ha ført til alvorlig skade.
Les mer om saken hos Dagens Medisin