Hopp til hovedinnhold


Motorsykkelambulanse

Billig og nyttig: Kortere gjennomsnittstid til oppdrag og billigere drift, gjør motorsykkelambulanser til et godt alternativ i sommerhalvåret, viser en studie.

Billig og nyttig: Kortere gjennomsnittstid til oppdrag og billigere drift, gjør motorsykkelambulanser til et godt alternativ i sommerhalvåret, viser en studie.

Av Live Oftedahl, fra Ambulanseforum nr. 3 2009

Les også: Her er Norges eneste motorsykkelambulanse

Anders Rostrup Nakstad, Bjørn Bjelland og Mårten Sandberg fra NLA og ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, har undersøkt om bruk av motorsykkelambulanser reduserer responstiden på tidskritiske tilstander som hjertestans og traumer, og om det reduserer kostnadene gjennom en prospektiv studie.

Resultatet er publisert i sin helhet på Scandinavian Journal of trauma, resuscitation and emergency medicine (stjrem.com) sine nettsider.

De undersøkte 703 MEM-oppdrag, og fant ut at gjennomsnittstiden var 6 minutter og 24 sekunder, 30 sekunder kortere enn ambulansebiler sendt ut fra samme sted. Motorsykkelambulanse ble også brukt til vurderingsoppdrag, og førte til et redusert antall biloppdrag. En motorsykkelambulanse i drift koster langt under halvparten av en bilambulanse. Men kostnadsbesparelsen er noe mindre, i og med at motorsykkelambulanser ikke kan operere om vinteren.

Motorsykkelambulansen er bemannet av ambulansearbeidere med lang erfaring, defibrillator, standardmedisiner, oksygen, sugeutstyr og utstyr til luftveishåndtering.