Hopp til hovedinnhold


Arbeid med felles faglige retningslinjer. Oppsummering av Skype-møte

Nysgjerrig på fagutviklerne i ambulansetjenestens Skype-møte 28. oktober? Her er et referat.

Tidligere: Fagutviklermøte i forkant av AmbulanseForum 2019
De fleste helseforetakene var representert på Skype-møte den 28. oktober.
Det var interessant å observere «sambandsdisiplinen» med over 20 deltakere på Skype samtidig. Eivind Stølhaug (bildet over), fagrådgiver St. Olavs hospital i Helse Midt-Norge, sto for ledelsen av møtet og var den som for det meste førte ordet.
Aller først sjekket han muntlig hvem som var «på tråden».
I forkant av møtet var det foreslått at fagutviklerne ser nærmere på seks retningslinjer for:

 1. Hjerneslag
 2. PLIVO
 3. AHLR voksen
 4. CBRNE
 5. Sepsis
 6. Avansert luftvei

Det var ingen innsigelser mot å se nærmere på  en eller to av disse retningslinjene i et fysisk møte i januar, og heller ingen forslag til andre retningslinjer det bør sees nærmere på.

Innsending av retningslinjer

For å kunne velge hvilke retningslinje(r) det skal jobbes videre med i første omgang, ble det bestemt at disse seks retningslinjene sendes fra hvert helseforetak innen 7. november, slik at Fellesfunksjonen i Helse Midt-Norge kan sammenstille og se nærmere på likheter og forskjeller, og foreslå hvilke(n) det kan være lurest å jobbe med i første omgang.
Eivind Stølhaug oppfordret også til å laste ned Bliksund-appen til Helse Midt-Norge og ta en titt på retningslinjene der for å sammenligne litt.

Fysisk møte i januar – én eller to dager?

Helse Midt-Norge tar ansvar for å booke hotell og møterom, og tar på seg kostnadene for eventuell overnatting, middag og lunsj for én representant fra hvert helseforetak. Det var flertall i Skype-møtet for å legge samlingen til Gardermoen fordi det er lettest tilgjengelig.
Flere ga også uttrykk for at om det blir et godt program er det interessant å ha møtet over to dager. Helse Finnmark kom med innspill om lunsj til lunsj-møte, fordi man vil lande i ca. 10-tiden og det er utfordrende å få fly hjem samme dag.
Et lunsj til lunsj-møte vil også gi anledning til den viktige uformelle praten og at man blir bedre kjent på tvers av helseforetak.

Forslag til agenda i januar

Etter endt Skype-møte ble det litt drodling om hva som bør stå på programmet ved et fysisk møte i januar. Her er en oppsummering av agendaen som kom opp da:

 • Presentasjon av retningslinjearbeid i de ulike helseforetakenes ambulansetjenester. 5 minutter hver (totalt ca. 90 minutter. Samt tid til spørsmål og diskusjoner underveis - ca. 2,5-3 timer.)
 • Ærlig om reisen til felles faglige retningslinjer i Helse Midt-Norge og Helgelandssykehuset. (30 min.)
 • Retningslinjearbeid - presentasjon og gruppearbeid. (2-3 timer)
 • Hva skiller en prosedyre og en retningslinje? Hva er forskjellen på en nasjonal faglig retningslinje og en felles faglig retningslinje? (30 min.)
 • Hva er suksessfaktorene i praktisk implementeringsarbeid? (1 time)

Gi gjerne flere innspill til hva som bør stå på agendaen!