Hopp til hovedinnhold


Møt eksperten på AmbulanseForum 2019

Her er en nærmere beskrivelse av Møt eksperten-sesjonene på AmbulanseForum 2019. 
Alle deltakere skal ha mottatt en sms og mail med påmeldingsmulighet til Møt eksperten-sesjonene.

Fødsel og forløsning

Jordmødrene Fjellseth og Engelhart i aksjon på Ambulanseforums konferanse i 2018. Foto: Siv Dolmen


Velkommen til fødsel og forløsning med praktisk trening! For tredje år på rad kjører vi denne suksess-workshopen som skal få ambulansepersonell til å føle seg tryggere på fødsels- og forløsningsoppdrag.
Det er en økning i antall uplanlagte fødsler utenfor sykehus. Nå er det også en stor mediedebatt om jordmorfølgetjenesten er god nok.

I flere kommuner må ambulansepersonell løse disse oppdragene alene. Og en liten studie viser at dette er oppdrag ambulansearbeidere er usikre på. Prehospitale fødsler er tross alt ikke dagligdagse oppdrag, det er akuttmedisin, og skjer det komplikasjoner så er det begrenset hvor langt kompetansen og håndteringsmulighetene strekker.

I denne  workshopen får du en kort innføring i fødselens faser, forløsning, avnavling og hvordan håndtere det nyfødte barnet. De vil bli mulighet til å se ekte placenta med navlesnor og trene på avnavling og forløsning. Lær små, men viktige grep som er avgjørende for å unngå komplikasjoner under en normal fødsel.

Møt ekspertene: Christina Engelhart og Karoline Fjellseth er erfarne jordmødre fra Oslo universitetssykehus Ullevål
Maks antall: 20

Overlevering av traumepasienten

Traumeteam på Ullevål. Foto: Live Oftedahl


Pasientoverganger er en høyrisikoaktivitet og kan ha stor innvirkning på neste ledd i pasientbehandlingen.I dag er det ikke mange tjenester eller akuttmottak som har blitt enige om hva innholdet i en overlevering av en traumepasient bør inneholde.

Det finnes flere typer strukturerte innmeldinger.

Utenlandske studier viser at en suksessfaktor ved innføring av strukturerte innmeldinger, er at prehospitalt og inhospitalt personell har opplæring i og bruker de samme akronymene.
Velkommen til 50 minutters faglig diskusjon og gjennomgang av temaet overlevering og pasientsikkerhet. Hva er utfordringene? Hva er vi gode på per i dag?

Møt eksperten: Randi Simensen har skrevet en masteroppgave på Prehospital Critical Care-studiet ved Universitetet i Stavanger om dette temaet, og har lang erfaring som paramedic ved Oslo universitetssykehus

Maks antall: 20

Hvordan jobbe optimalt i team?

Team Stjørdal i aksjon.
Foto: Ole Martin Wold


Å være god i Crew resource management (CRM), teamsamarbeid, ikke-tekniske ferdigheter, er en viktig suksessfaktor for optimal pasientbehandling. Dårlig teamarbeid reduserer pasientsikkerheten og øker faren for feil.

I legehelikoptrene trenes man regelmessig på dette, mens bakkeambulansen ikke har en tradisjon for det. Men hva er egentlig CRM? Hvordan kan man trene på dette i jobbhverdagen?

Møt eksperten: Bo Conneryd er ambulansehelikopterpilot i Norsk Luftambulanse og prosjektleder for ACRM (Aeromedical Crew Resource Management), altså teamsamarbeid i legehelikoptrene. Han er også tidligere treningsleder i NLA og startet karrieren som helikopterpilot i det svenske forsvaret. Fra tidlig 90-tall har han jobbet som pilot i helikopterambulansetjenesten, først i Sverige og etter hvert i Norge.

Maks antall: 15

Hva er en livstruende blødning?

Fra nasjonal helseøvelse St. Olavs Hospital 2018. Amputasjonen er ikke ekte. Foto: Live Oftedahl


På denne workshopen vil du få erfaring med å bedømme alvorlighetsgraden av en blødning, undersøkelse av pasienter med penetrerende traumer, basal blødningskontroll og behandling av ulike sårskader. Ved ekstra tid er det også rom for trening med turniké.

Workshopen krever ingen tidligere erfaring, og vil bestå av demonstrasjoner og praktisk trening. Vi trener på hverandre når vi undersøker, og alle deltakere må være forberedt på å bli delvis avkledd. Litt av poenget er å kjenne på ubehaget ved å bli undersøkt.

Workshopen foregår utendørs om været er bra nok.

Møt eksperten: Sigurd Blix er ambulansearbeider med bakgrunn fra Forsvaret. Nå medisinstudent på 5. studieår, og har gjennomført flere forskningsprosjekt rundt behandling av penetrerende traumer i prehospitale tjenester.

Maks antall: 8

Optimal hjerte-lungeredning. Lær av de beste

Fra workshop i Pit crew CPR som må til for å gjøre optimal AHLR. Ambulanseforum 2017
©Fredrik Naumann/Felix Features


Hjertestans utenfor sykehus er livstruende, bare en av ti overlever. Gjenopplivingsforsøk prehospitalt er ofte komplekse og utført i utfordrende omgivelser. Denne workshopen fokuserer på høykvalitets hjerte-lungeredning og hvordan man kan gjøre optimal AHLR med små ressurser og enkle grep. Workshopen vil foregå så realistisk som mulig i forhold til hverdagen der ute. Vi finner baseline, og så tar vi det derfra.

Møt eksperten: Rasmus Meyer Lyngby, den første paramedisineren i Danmark som tar doktorgrad i forbedring av HLR hos ambulansepersonell i Region Hovedstaden. Rasmus leder sesjonen, i samarbeid med erfarne instruktører fra Safer i Stavanger og ambulansearbeidere fra EMS Norway.

Maks antall: 16

Luftveishåndtering av barn

Helge Eiding om det akutt syke barnet og smertelindring av barn på Fagforbundets AMK og ambulansekonferanse


Ufrie luftveier og akutt sykdom som fører til luftveisproblemer kan forårsake død hos barn. Luftveishåndtering av barn er ikke entydig og enkelt. En studie publisert i 2019 viste at norske ambulansearbeidere og også legesentre føler usikkerhet når det gjelder luftveishåndtering av barn.

Det er lite vedlikeholdstrening og mangelfull opplæring i prosedyrer og samarbeid. På bakgrunn av denne studien setter vi fokus på luftveishåndtering hos barn i denne workshopen.

Her vil barnets luftveisanatomi og -fysiologi gjennomgås, og det blir praktiske råd og hands on-trening på dukke. Hovedmålet er å senke skuldrene og sikre at man får luft i barnet.

Møt eksperten: Helge Eiding er overlege i anestesi på Rikshospitalet og redningshelikopteret på Rygge (330 skvadronen). Han har skrevet om akuttbehandling av barn i boka «Akuttmedisin – utenfor sykehus» (4 utg.), og har jobbet som barnelege i Fredrikstad. Tidligere har han også jobbet ti år som vikar i Oslos ambulansetjeneste. Eiding er nå fagansvarlig lege for akuttmottaket på Rikshospitalet og underviser på høgskole- og universitetsnivå, samt forsker på intensivtransporter gjennom Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Har vi behov for å konvertere turnikeer?

Hvem er best på blødningskontroll? Ambulansearbeidere eller sanitetspersonell i Forsvaret?
Foto: U.S. Navy photo, Barry Hirayama


Turnikeer for å stanse ekstremitetsblødninger er allerede vidt utbredt, men skal man fjerne eller løsne disse noen gang? Hva med unødvendig anlagte turnikeer?

Workshopen gir en gjennomgang på noen av de faglige holdepunktene som finnes rundt konvertering av turniké, og lar deltakerne prøve en enkel sjekkliste for konvertering av turniké. Vi tror at brukere av turnikeer blir litt tryggere på emnet med en slik kort gjennomgang. Målet for økten er å tilføre litt teori, ha kjennskap til en sjekkliste, og skape grunnlag for en liten faglig diskusjon til slutt, som deltakerne også tar med seg videre hjem.

Prometheus Medical Nordic har kontinuerlig workshop på stand nr. 21

Workshop i prehospital ultralyd

Illustrasjonsfoto: Joseph Caballero, U.S. Navy. Kilde: Wikimedia Commons


Ultralyd brukes i økende grad av helsepersonell som jobber prehospitalt. Point-of care ultralydprotokoller er utviklet for å raskt påvise eller utelukke livstruende tilstander. Secma inviterer til workshop i Point-of-Care ultralyd på stand 21.

Tema:

  • Prehospital ultralyd
  • Traumeprotokollen eFAST (extended Focussed Assessment with Sonography in Trauma)
  • Demonstrasjon
  • Hands-on

Instruktør: Sonograf Victoria Vatsvåg fra Prometheus Medical Nordic