Hopp til hovedinnhold


Morfintilførsel halverte antall dødsfall

Morfintilførsel rett før eller under en hjerte- og lungeredning (HRL), førte til at dobbelt så mange overlevde, skriver Dagens Medisin.
Les også i Dagens Medisin: – Opiater kan være bra før hjertestans
Det viser en retrospektiv studie som anestesilege, dr.med. Vladimir Kuklin (bildet) ved Kongsberg sykehus har gjennomført blant pasienter som fikk hjerte- og lungeredning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), der han arbeidet tidligere.
Kuklin tok tak i problematikken etter at et en kvinne mot alle odds våknet til live etter avsluttet hjerte- og lungeredning. Det viste seg at hun hadde fått morfin én time før hjertestansen.
Mener resultatene bør følges opp
De fire siste årene har Kuklin forgjeves forsøkt å få publisert artikkelen i flere høyt rangerte tidsskrifter (high impact factor), men han har fått avslag fordi studien ikke var prospektiv, randomisert og blindet – men nå har han fått den på trykk i Saudi Journal of Anaesthesia.
– Retrospektive studier har ikke samme gjennomslagskraft som prospektive. Det er derfor mitt mål å stimulere til prospektive studier på dette temaet, men i første omgang håper jeg at det kan bli satt i gang en eksperimentell studie under overvåking av anestesileger, sier Vladimir Kuklin til Dagens Medisin.
 Hvordan forklarer du morfineffekten?
– Den kan illustreres ved og ha sammenheng med at kroppen produserer opioider. Vi skjønner ikke hvorfor den gjør det, men jeg tror at kroppen ved hjelp av opiodene beskytter mot hypoksi ved at opioider blokkerer de såkalte NMDA-reseptorene for intracellular influks av kalsium – Ca2+ – og dermed beskytter kroppen mot hypoksitilstanden.
Les mer om saken hos Dagens Medisin