Hopp til hovedinnhold


Modell for samvirke øker sjansene for å gjøre ting rett

SVERIGE: Beredskapen ved store ulykker kunne vært mye bedre enn hva det er i dag, ifølge ambulansesykepleier og professor Eric Carlström til Vårdfokus.
– Jag treffer på personell som har jobbet i fire-fem år, men som aldri har vært med i noen større samvirkeøvelse. Om det i det hele tatt øves oppleves det som en drill for å klare yrket hjemme på egen stasjon.
Ambulansesykepleier i 30 år
Eric Carlström har arbeidet som ambulansesykepleier i 30 år og er med stor sannsynlighet den professoren i Sverige som har mest praktisk erfaring med å håndtere ulykker operativt.
Mesteparten av tiden hans går nå med til å forske og veilede doktorgradsstudenter, men han jobber fremdeles som ambulansesykepleier et par dager i måneden.
Ny modell øker læring
Innen kort tid gir han ut en bok med tittelen Samverkansövningar – om lärande och nytta. Den baseres på åtte vitenskapelige artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter. I boken beskrives ikke minst en ny modell som kallas 3NS, som er det samme som trenivåsamvirke.
I korthet går modellen ut på at personellet fra ambulansen, redningstjenseten og politiet øver sammen ved en fingert ulykke. Deretter brytes øvelsen hvor man under seminarlignende forhold lar personellet diskutere hva som ble rett og hva som ble feil. Sammen bestemmer de hvordan man gjennom samvirke kan løse oppgaven bedre. Deretter gjøres øvelsen på nytt.
Ifølge Eric Carlström øker læringen med 25 prosent og nytten med 20. Hans håp er nå at modellen skal prøves i andre deler av Sverige enn Trollhetta og Uddevalla.  Et 20-talls instruktører er utdannet for å kunne hjelpe andre å arbeide på en annen måte enn i dag.
– Vi har mye å lære av forsvaret der man ikke gjør annet enn å øve og trene på samarbeid. Men de sivile virksomhetene er så økonomisk presset i dag at det knapt finnes noe rom igjen for øvelser. Tiden rekker bare til for å gjøre det personellet er pålagt. Man lærer av praktisk erfaring, uten muligheter til ettertanke og gjenprøver av arbeidsmåten, sier Carlström.
Les mer om saken hos Vårdfokus