Hopp til hovedinnhold


Mobiloperatørene blir slaktet etter Dagmar

Nå vil de bli pålagt en lang rekke nye krav, slik at mobilnettet skal fungere i krisesituasjoner.

Nå vil de bli pålagt en lang rekke nye krav, slik at mobilnettet skal fungere i krisesituasjoner, skriver Nettavisen.

Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet ga Nexia/Styrmand i oppdrag å kartlegge sårbarhetene i mobilnettene i Norge, og komme med forslag til tiltak som kan sikre mobilkommunikasjonen i Norge.  

 Rapporten er til dels knusende overfor dagens mobilnett, og ikke minst Telenor og NetCom.

- I analysen utført av Nexia/Styrmand er det avdekket en rekke sårbarheter knyttet til installasjoner, utstyr, nettstrukturer, organisasjon og omkringliggende systemer, skriver tilsynet i sin rapport.

Selskapene får blant annet kritikk for uoversiktlige organisasjoner, mangefulle arbeidsprosesser, begrenset egenkompetanse og dermed stor avhengighet av underleverandører. Det anses også som dårlig sikrede nett.

Tilsynet forslår derfor åtte tiltak for å bedre sårbarheten til mobilnettene.  

En av de store utfordringene for mobilnettet har vært at strømnettet har brutt, og at basestasjonene derfor ikke har fått strøm. Den viktigste endringen tilsynet legger opp til er at langt flere basestasjoner skal ha betydelig større egen reservestrøm.

Tilsynet ønsker at basestasjonene skal ha seks timers reservestrøm for «de aller fleste basestasjoner».  

I  tillegg ønsker selskapet at basestasjoner som dekker «særlig viktige områder» skal få langt større krav. I første omgang ser de for seg at 1000 basestasjoner skal sikres med batteri og nødaggregat som skal holde til drift i tre døgn. Det skal særlig prioriteres områder der basestasjoner for nødnettet og det vanlige nødnettet er samlokalisert.

Operatørene skal også sørge for å få i gang systemer for å prioritere «viktig» mobiltrafikk i krisesituasjoner der mobilnettet er overbelastet.  

Les videre om de åtte tiltakene i Nettavisen