Hopp til hovedinnhold


Mobiliserer for ambulansen i Gausdal

Politikerne i Gausdal må finne egnede lokaler for bygdas ambulansebil. Hvis ikke det skjer, kan den havne på Lillehammer.

Politikerne i Gausdal må finne egnede lokaler for bygdas ambulansebil. Hvis ikke det skjer, kan den havne på Lillehammer.

Det frykter Arne Ringen, daglig leder i Gausdal sykebil. Siden 1993 har han drevet privat ambulansetjeneste i kommunen.

Gausdal sykebil har avtale med Sykehuset Innlandet om å utføre ambulansetjeneste i Gausdal kommune. Etter planen skal Sykehuset Innlandet selv drive ambulansetjenesten fra 2011.

Etter den tid skal det fortsatt være stasjonert ambulanse i bygda, men Ringen finner grunn til å advare politikerne om at styret i Sykehuset Innlandet etter 2011 kan endre innstilling.

Under formannskapets møte sist tirsdag orienterte han lokalpolitikerne om hva som må gjøres for å sikre videre stasjonering i Gausdal.

- I dag er sykebilen stasjonert hjemme hos sjåføren. Når Sykehuset Innlandet overtar driften, vil det komme krav om eget vaktrom med mulighet for overnatting, spiserom og toalett. I tillegg skal bilen stå i oppvarmet lokale.

Derfor må kommunen gå i dialog med sykehuset og si at det skal etableres et slikt lokale. Hvis ikke det skjer, kan sykehuset benytte muligheten til å hevde at man ikke har noe egnet lokale, og man risikerer at bilen plutselig blir flyttet til Lillehammer, advarte Ringen.

Lydhør
Formannskapets medlemmer tok raskt poenget, og lovte engasjement i saken.
- Dette må vi ta tak i med en gang og ikke la ting få utvikle seg i det stille, uttrykte Aps Hans Oddvar Høistad.
- Vi skal sørge for at vi får tak i lokaler, konkluderte ordfører Mona B. Nicolaysen (Sp).

Stort behov
Gausdal sykebil har i dag hjemmevakt hele døgnet. Selskapet har 7-8 ansatte som utfører 4,4 årsverk. I 2008 ble det foretatt 715 turer.

Totalt kjørte ambulansen 53 000 km. Ambulansens primærområde er Gausdal, men AMK-sentralen i Gjøvik har fullmakt til å sende bilen på oppdrag utenfor kommunen.

- En ting skal vi være klar over. Blir ambulansen flyttet bort, så kommer den aldri tilbake til Gausdal, mener Arne Ringen.

Les hele saken i Lillehammer Byavis: Mobiliserer for ambulansen i Gausdal