Hopp til hovedinnhold


Mjøssykehuset sikrer et godt tilbud til hele befolkningen - Anne Enger

Pasientperspektivet er nærmest fraværende i Erling Dokk Holms kritikk, skriver styreleder Anne Enger i Aftenposten.

Bakgrunn: Der ingen kunne tro at nokon kunne legge et sykehus

Erling Dokk Holm skriver 20. februar at Sykehuset Innlandets vedtak om å samle pasienttilbud i et nytt sykehus ved Mjøsbrua bygger på «ekstremt dårlige» premisser. Jeg vil derfor klargjøre bakgrunnen for styrets enstemmige vedtak.

Sykehuset Innlandet driver i dag pasientbehandling mer enn 40 steder. Den mest spesialiserte virksomheten er konsentrert i fire somatiske og to psykiatriske sykehus i korte avstander rundt Mjøsa.

På grunn av stor variasjon, et oppdelt behandlingstilbud og fremtidens krav og ønsker om et tverrfaglig og helhetlig tilbud til pasientene er det bred enighet om at flere fagmiljøer må samles.

Et faglig knutepunkt

Etter en omfattende prosess med medisinfaglig og lokaldemokratisk involvering over flere år, er vi kommet frem til en løsning som skal sikre et godt tilbud til befolkningen i hele Innlandet, et område som er større enn Danmark.

Vi vil utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

Mjøssykehuset ved Mjøsbrua blir det faglige knutepunktet med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Mjøssykehuset er ikke et sykehus for én by, hverken stor eller liten. Det er et sykehus for en hel befolkning, spesialisthelsetjenestetilbud for en befolkning på 400.000 innbyggere.

Det er verdt å merke seg at med de infrastrukturprosjektene som er planlagt, vil ansatte på Gjøvik, Hamar og Lillehammer få en arbeidsreise på 15–20 minutter.

Les mer om saken hos Aftenposten