Hopp til hovedinnhold


– Mitt ansvar

AMK-sjef Guttorm Brattebø meldte selv fra til Fylkeslegen etter at 57-åringen døde. - Operatørene gjorde ingen ting feil, sier han til Bergens Tidende. – Det er mitt ansvar.
Les også: Får refs etter dødsfall
Statens helsetilsyn har konkludert med at Bergen legevakt og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) brøt forsvarlighetskravet i tilknytning til dødsfall hos en 57 år gammel mann for ett år siden.

- Rettferdig dom

- Det var en av våre medarbeidere som oppdaget at mannen som var funnet død, hadde vært i kontakt med AMK dagen før.
Han mener refsen de nå får fra Statens helsetilsyn, er berettiget.
- Det er en rettferdig dom som vi må forholde oss til og forbedre oss etter. For det første har denne personen forsøkt å få hjelp fra AMK, uten at han fikk det. Dermed fikk han ikke helsetjenesten han har krav på. For det andre er det avdekket et hull i samarbeidet mellom Legevakten og AMK, sier Brattebø.

- Havnet mellom to stoler

Den avdøde 57-åringen ringte både AMK og legevakten og klaget over sterke smerter 9. april i fjor. Fire minutter etter hans siste samtale med legevakten, forsøkte de å ringe ham opp igjen, uten å få svar. Deretter var det ingen kontakt med mannen. Dagen etter ble han funnet død.
I sine redegjørelser forklarte både en sykepleier fra legevakten og en AMK-operatør at de trodde den andre parten fulgte opp pasienten videre, siden de ikke hørte mer. Brattebø forklarer hvordan dette kunne skje, med at pasienten har «havnet mellom to stoler».
- Rutinene har ikke vært tydelige nok på hvem det er som skal forsikre seg om at pasienten faktisk har fått hjelp. Det er i siste instans meg som har ansvaret for det, sier Brattebø.

- En alvorlig feil

- Her har det rett og slett skjedd en alvorlig feil, sier Tor Grimstad, fungerende legevaktsjef ved Bergen legevakt.

Hjelpemiddel ikke brukt

Legevakter og AMK-sentraler over hele landet har et felles redskap å støtte seg til. Dette kalles Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NI) og er et sett med spørsmål og alternativer for å håndtere ulike situasjoner.
Helsetilsynet har gått gjennom lydloggene til operatørene og slår fast at NI ikke ble brukt systematisk.
Les mer om saken hos Bergens Tidende