Hopp til hovedinnhold


Mister milliardinntekter fra 2019

Det blir trang økonomi i Sykehuset Innlandet i 2018. Men i 2019 blir det verre når Kongsvinger overføres til Akershus Universitetssykehus og inntekter på om lag en milliard kroner forsvinner, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.
– Jeg tror vi klarer oss i 2018 med intens jobbing. Men jeg er bekymret for 2019 når Kongsvinger overføres. Vi mister om lag en milliard kroner i basisinntekter og inntekter fra pasientbehandlingen. Kostnadene reduseres selvsagt også, men netto utgjør det likevel 100–150 millioner kroner for Sykehuset Innlandet, sier økonomidirektør Nina Lier.
Før jul ble budsjettet lagt fram for 2018 fram for styret i Sykehuset Innlandet. Det er på 8,7 milliarder kroner. Det legges opp til et positivt resultat på 100 millioner kroner som skal brukes til investeringer. Dette krever nye omstillinger og tilpasninger. Driftskostnadene skal ned med 70 millioner og 116 årsverk skal bort, samtidig som pasientbehandlingen skal økes med 1,6 prosent.

Men det økonomiske resultatet er ikke godt nok over tid. Neste år blir en av de store oppgavene å tilpasse driften til nye økonomiske rammer uten sykehuset i Kongsvinger. Dette vil ta tid og det er ikke uten grunn at økonomidirektøren ber om økonomisk hjelp til overgangsordninger fra Helse Sør-Øst.

Må tenke annerledes

I vedtaket om nytt Mjøssykehus er også forutsetningen at de skal utvikle det som omtales som «pasientenes helsetjeneste».

Nina Lier sier dette innebærer samhandling med kommunene, prioritering av spesialisthelsetjenester utenom sykehus og utvikling av prehospitaletjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

Det krever at det tenkes, organiseres og arbeides annerledes. De første endringene kommer i neste års budsjett, blant annet prioritering av penger til prehospitale tjenester og lokalmedisinske senter. Og en særskilt prioritering av arbeidet med mest mulig effektiv pasientbehandling og redusert variasjon mellom de ulike sykehusene.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging)