Hopp til hovedinnhold


Mister ambulansen

Ambulansen på Lesja skal flyttes til Dombås, ambulansen i Skjåk skal flyttes til Lom.

Ambulansen på Lesja skal flyttes til Dombås, ambulansen i Skjåk skal flyttes til Lom.

Etter ambulansestriden i Norddalen har styret i Sykehuset Innlandet bestemt seg for å gjøre om på ambulanseordningen i Norddalen. En av konsekvensene er at ambulansen på Lesja blir flyttet til Dombås. Det liker Lesja-ordfører Per Dag Hole dårlig.

- På Lesja er vi ikke fornøyd med å sende ambulansene vekk fra oss som har lengst vei til sjukehuset, og jeg er skuffet over at Sykehuset innlandet ikke ser denne siden av saken, sier han.

Kampen fortsetter
- Vil du ha omkamp om plasseringen av ambulansene?

- Jeg har sagt tidligere at vi i utkantkommunene ikke blir fornøyde før vi får sikkerhet og trygghet på linje med resten av befolkningen. Etter hva jeg forstår, blir ambulansen stående på Lesja til de får egnede lokaler på Dombås. I mellomtiden vil vi fortsette å argumentere for vårt syn, sier Hole.

Stasjonering
Ambulansen i Skjåk blir flyttet til Lom som nå får en heldøgnsambulanse og en ambulanse som er operativ fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Vågå og Otta får hver sin heldøgnsambulanse, mens Dombås får to heldøgnsambulanser. Aage Westlie, divisjonsdirektør for prehospitale tjenester i Sykehuset innlandet tror utvalget har havnet på en modell som er tilfredsstillende.

- Men det finnes ingen fasit for hva som er en god ambulansetjeneste, sier han.

- Når vil ambulansene bli flyttet?

- Ambulansen som i dag er stasjonert i Skjåk blir overført til Lom fra nyttår. Ambulansen som står på Lesja blir flyttet til Dombås når vi får tilfredsstillende vaktlokaler på Dombås, når det blir er ennå ikke avklart, sier Westlie. En ambulanse utløser sju årsverk, men Westlie mener spørsmålet om arbeidsplasser har vært underordnet i denne sammenheng.

- Det er en utfordring å få til en løsning som tilfredsstiller alle, men vår oppgave er å sikre at beredskapen blir best mulig, sier han.

Rekrutteringsproblemer
Magne Håvar Forberg, regionleder for ambulansetjenesten, tror den nye løsningen vil være gagnlig for norddalen.

- Vi har blant annet hatt problemer med rekrutteringen til stasjonen i Skjåk. Denne justeringen vil styrke fagmiljøet, sier han. Forberg tror også det blir lettere å flåtestyre bilene etter hvor aktiviteten skjer.

- Er det noen som vil være misfornøyde med endringene?

- Det er alltid noen som ikke er tilfredse, men dette er en løsning de involverte partene har kommet fram til i fellesskap, sier han.

Les hele saken i Gudbrandsdalen Dagningen