Hopp til hovedinnhold


Minst en av sju ambulanser i Stockholm mangler fungerende EKG

Tilgangen til fungerende EKG-utstyr i Stockholms 71 bilambulanser er ymse. I begynnelsen av måneden manglet 16 av bilene fungerende utstyr, og torsdag 11. mars var det 11, ifølge Stockholms lens landsting (SLL), melder Dagens Medicin.

Dagen da 16 av ambulansene manglet fungerende EKG rant begeret over for en av landstingets ambulansesykepleiere, som anmeldte situasjonen til Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndighetene valgte å åpne tilsyn.
– Dette kommer av at man har hatt et etterslep på vedlikehold og innkjøp av ny utrustning i ti år og i siste øyeblikk begynner å anskaffe noe som er helt nytt. Hadde man valgt å kjøpe inn et eksisterende konsept hadde man hatt andre forutsetninger for å jobbe raskt med implementering, sier Janne Kautto, leder i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor til Dagens Medicin.
Det nye systemet Frapp, med EKG-overvåkning og annen it-utrustning, er forsinket blant annet på grunn av klager på anbudet. Ifølge de seneste prognosene skal systemet være fullt innført i begynnelsen av mai 2016. Fram til da befinner SLL seg i en problematisk situasjon.
Det nåværende systemet er i slutten av sin tekniske livslengde og det er vanskelig å finne reservedeler. Dermed øker drifts- og vedlikeholdskostnadene. Samtidig har landstinget vanskelig for å finne annet utstyr som fungerer i SLLs sitt infratekniske miljø.
Når Dagens Medicin forsøker å få en kommentar fra SLL er det først ingen som vil uttale seg. Etter et døgn kommer en mail fra landstingets presseavdeling. Utover en beskrivelse av situasjonen framgår det at SLL har utarbeidet en håndteringsprosedyre for hvordan ambulanser som har en fungerende EKG-enhet skal prioriteres.
– SOS Alarm har også fått direktiv som i første omgang prioriterer kjøretøy med EKG-utstyr til pasienter med brystsmerter, men også å benytte forsterkningsenheter om det skulle oppstå en situasjon med behov for EKG-utstyr.
Les mer om saken hos Dagens Medicin