Hopp til hovedinnhold


Minneseminar for Anders Rostrup Nakstad

Anders Rostrup Nakstad var nesten ferdig med doktorgraden da helikopterstyrten på Sollihøgda skjedde. I stedet for doktordisputas blir det minneseminar med temaene i doktorgraden og forelesninger. Alle er hjertelig velkomne.
Tid: Fredag 16. oktober kl.16:00 – 19:00
Sted: Store auditorium, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166, Oslo
Program:
Innledning ved dekan Frode Vartdal ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Presentasjon av avhandlingen til Anders Rostrup Nakstad ved overlege, professor Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus.
Pause med enkel servering.
« ’A’ i ABCD vid HLR . behövs det?» ved overlege, docent Tom Silvfast, Helsingfors universitetssjukehus.
«Avansert prehospital luftveishåndtering og pasientsikkerhet» ved generalsekretær i SNLA, professor Hans-Morten Lossius, Stavanger universitetssjukehus.
«Uventet vanskelig luftvei – annerledes når pasienten er et barn?» ved overlege, førsteamanuensis Signe Søvik, anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus.
Avslutning ved dekan Frode Vartdal.
Mingling i / ved auditoriet