Hopp til hovedinnhold


Millioner til hjerteforskning

Norges forskningsråd bevilger over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Ett av de syv sentrene forsker på hjertediagnostiske metoder.

Norges forskningsråd bevilger over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Ett av de syv sentrene forsker på hjertediagnostiske metoder, skriver Dagens Medisin.

Forskningsrådet har vedtatt å etablere syv nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), ifølge en pressemelding fra rådet.

Vil bli verdensledende
Ett av sentrene forsker på hjertediagnostiske metoder. Dette senteret, Centre for Cardiological Innovation i Oslo, har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor forskning på ultralydbasert diagnose.

GE Vingmed Ultrasound er en av bedriftspartnerne. Selskapet har blant annet allerede utviklet et bærbart ultralydapparat som brukes til å undersøke hjertet.

Resultatene fra senterets forskning vil ha stor samfunnsmessig betydning gjennom bedre diagnostiske metoder. Samtidig vil de deltakende bedriftene ha stor økonomisk nytte av forskningen, ifølge Forskningsrådet.

Les mer om saken i Dagens Medisin