Hopp til hovedinnhold


Milliardhelikoptre uten medisinsk utstyr?

Neste år skal Kystvakta endelig begynne å bruke nye helikoptre. Flere i Luftforsvaret er bekymret over at helikoptrene ikke får det medisinske utstyret de mener man trenger for å redde liv, ifølge NRK Norge.

Les også på NRK Troms og Finnmark: – Et slag i trynet for sjøfolk, sier Mads Gilbert

Et av Kystvaktas viktigste oppdrag i tillegg til patruljering er søk og redning ved større ulykker. I dette arbeidet er Kystvaktas helikoptre av typen «Westland Lynx», som opereres av Luftforsvarets 337 skvadron, helt sentrale.

Som en del av standardbesetningen på helikoptrene er blant annet en redningsmann, med medisinsk og redningsteknisk kompetanse.

Allerede i 2001 ble det vedtatt å kjøpe nye helikoptre av typen NH90, en forkortelse for «NATO Helicopter for the 90s». Disse skal erstatte Lynx-helikoptrene, som etter planen settes på bakken ved årsskiftet.

NRK har vært i kontakt med flere personer i det redningstekniske fagmiljøet i Luftforsvaret, som er svært bekymret over flere forhold rundt anskaffelsen av de nye NH90-helikoptrene.

Særlig bekymret NRKs kilder i Luftforsvaret over at de nye ikke helikoptrene ikke er bestilt med det medisinske materiellet de mener er nødvendig for å kunne redde liv.

– Vil bryte loven

Etter en treningsperiode fram mot sommeren 2015 er det NH90-helikoptrene som skal operere fra Kystvaktas fartøy i forbindelse med søk – og redningsoppdrag.

– I januar 2015 får vi et helikopter uten noe medisinsk utstyr. Alt som er der er en blank dørk med feste til båre, sier en person som er i operativ tjeneste på NH90.

På sikt er det planlagt at NH90-ene også skal ha festeanordning for to oksygenflasker, en såkalt SAR-plate (Search and rescue-plate, journ.anm.). Dette skal være på plass innen 2017.

Disse planene er uansett ikke i nærheten av å den medisinske kapasiteten som trengs, sier de ansatte i Luftforsvaret til NRK.

– Varslet krise

Flere sier også at man allerede har varslet om det manglende utstyret flere ganger, uten å bli hørt. En redningsmann i Luftforsvaret sier det er snakk om «en varslet krise».

– Allerede for flere år siden ble varslet om at den valgte løsningen ut ifra et medisinsk og redningsteknisk perspektiv er utilfredsstillende, sier redningsmannen og viser til konklusjonen fra en intern arbeidsgruppe i 2012.

Redningsmannen mener Kystvakta og 337-skvadron fra 1. januar 2015 ikke vil være klare til å løse oppdraget sitt, slik det er beskrevet i dag.

– Uten hjertestarter kan vi ikke drive gjenopplivning. Vi trenger festeanordning for medisinsk utstyr, hjertestarter, monitor, og sugeanordning for luftveier for i det hele tatt å kunne gjøre jobben vår, og legger til:

– NH90 er som ei verktøykasse uten verktøy.

Les mer om saken hos NRK