Hopp til hovedinnhold


Milliardbøtene

Sykehusene må skrive ut syke pasienter. Kommunene klarer ikke å ta dem imot, skriver VG.
Du blir innlagt på et sykehus for å få behandling eller en operasjon. Når sykehuset mener at du er klar til å skrives ut, skal kommunen ta deg imot og gi deg videre hjelp og behandling.
Slik skal staten og hjemkommunen din samarbeide om å gi deg den helsehjelpen du trenger.
Samhandlingsreformen fra 2012 skulle gjøre dette samarbeidet bedre. Pasientene skulle skrives ut raskere – og tilbudet i kommunene skulle bygges opp.
Riset bak speilet var følgende: Om en kommune ikke klarer å ta imot en pasient, må kommunen betale bøter for hver ekstra dag pasienten er på sykehuset.
VG kan nå avsløre at helseforetakene fra 2012 til 2018 har gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner.
Det betyr at kommunene har fått bøter over 300.000 ganger for pasienter de ikke har klart å ta i mot – slik den store helsereformen pålegger dem.
AVSLØRINGEN er resultat av et omfattende innsyn, hvor landets helseforetak har opplyst til VG hva de faktisk har fakturert hver enkelt kommune i dagbøter.
VG er ikke kjent med at disse beløpene tidligere er samlet på kommunenivå. I fjor krevde sykehusene inn bøter for til sammen 272 millioner kroner fra kommunene.
Kartleggingen VG har gjort dokumenterer hvordan samhandlingsreformen blir dyrere og dyrere for mange norske kommuner.
VGs avsløring er et uttrykk for at det er altfor få senger i sykehusene – og for lite kapasitet i kommunene som skal ta imot pasientene, mener Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.
– Det er mye som tyder på at bøtene for utskrivningsklare pasienter er et økonomisk virkemiddel som ikke fungerer. I stedet har det ført til uheldige økonomiske vridningseffekter og stor usikkerhet om dette er til pasientens beste, sier Hermansen til VG.
FREDRIKSTAD KOMMUNE er blant kommunene som har hatt størst økning i bøter siden 2012. Da var summen 28.000 kroner.
I fjor betalte kommunen til sammen 4,5 millioner kroner i dagbøter fordi de ikke klarte å ta imot pasienter Sykehuset Østfold hadde skrevet ut.
I år passerte kommunen dette beløpet allerede i oktober.
Hva har skjedd?
– Vi ser at antall pasienter som sykehuset melder til oss, øker veldig. Mer enn vi kunne forutse, sier Lise Wangberg Storhaug, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune.
VG HAR GJENNOM en rekke artikler omtalt konsekvensene av en av de største helsereformene i nyere tid, Samhandlingsreformen. Pasientene ligger stadig kortere på norske sykehus.
For de eldste og sykeste pasientene får dette store følger.
I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter.
I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige nivå i helsevesenet. En av dem var Karen Anna Nilsen, som ble flyttet tre ganger på 26 timer – kun få døgn før hun gikk bort.
VGs kartlegging avdekker at minst 105 kommuner har hatt over 1000 prosent økning i innkrevde bøter siden 2012. Noen av disse er små kommuner der små endringer gjør store utslag.
I flere kommuner utgjør dette mange millioner på kommunebudsjettet.

Karmøy kommune ble fakturert for 128.000 kroner i bøter i 2012. I fjor hadde beløpet økt til 5,4 millioner kroner
Levanger kommune ble fakturert for 56.000 kroner i bøter i 2012. I fjor hadde beløpet økt til 3,9 millioner kroner
I Bodø økte bøtene fra 0 kroner i 2012 til 1,2 millioner kroner i fjor.

– Tallene bekymrer oss i stor grad. Disse overføringene av midler til spesialisthelsetjenesten burde i stedet finansiert kommunale tilbud til våre egne pasienter og brukere, sier Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø.
VG har fremlagt tallene for Terje P. Hagen, professor og leder for Institutt for helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han mener kommunene er blitt mer bevisste på hva det koster å få pasienten tilbake til kommunen, mener han:
– Like etter at Samhandlingsreformen ble iverksatt, var kommunene sterkt motivert for å ta hjem pasientene, og vurderte nok ikke kostnadene særlig grundig, sier Hagen.
– I dag vurderer kommunene om det er billigere å betale fem tusen kroner per døgn opp mot kostnaden ved å ta pasienten hjem.
Les hele saken hos VG