Hopp til hovedinnhold


Midtdelere skaper problemer

Måtte vike for ambulanse, kjørte utfor veien. De omstridte midtmarkeringene har fått sitt første offer. En dansk trailersjåfør endte i grøfta da han fortvilet forsøkte å vike for en ambulanse i utrykning på E18.

Måtte vike for ambulanse, kjørte utfor veien.

De omstridte midtmarkeringene har fått sitt første offer. En dansk trailersjåfør endte i grøfta da han fortvilet forsøkte å vike for en ambulanse i utrykning på E18.

– Dette er bare den første. Det kommer til å bli mange flere som får lignende problemer på grunn av disse midtmarkeringene. Heldigvis gikk det bra for den danske sjåføren denne gangen, men det er det langt fra sikkert det gjør det neste gang, sier Øyvind Amundsen fra Bamble Ambulanse.

Slett ikke bra

Den danske sjåføren var oppriktig lei seg etter hendelsen.

– Jeg fikk en ambulanse bak meg, og akkurat her så det ut til at jeg kunne presse meg så langt ut at de kunne komme forbi. Dessverre viste det seg at det er for bløtt utenfor veiskuldra, så forhjulet dro seg ned i jorda, og jeg ble dratt ned og satt meg fast. Det er merkelig at myndighetene har valgt en slik løsning som denne midtmarkeringen. Det gjør det meget vanskelig for oss med større biler, for ikke å snakke om utrykningskjøretøyer, slik som tilfellet var denne gangen. Dette er slett ikke bra, sa sjåføren.

Minimale skader

Traileren ble dratt opp på veien igjen, og det viste seg at det var minimale skader på bilen. Sjåføren var også like hel, selv om han syntes det var lite hyggelig å få en slik opplevelse.

– Det hadde jeg sluppet uten disse sperringene midt i veien, sa han bestemt.

Har ikke fått svar

Øyvind Amundsen har hele tiden hevdet at midtmarkeringene er et bomskudd, og at det fører til uholdbare tilstander for ambulansepersonellet. Han har kontaktet ministere og andre som har relevans i saken, men så langt har ikke samferdsels-ministeren funnet tid til å svare på Amundsens henvendelser.

– Svaret kommer når det kommer, for jeg gir meg ikke før jeg får det. Jeg kommer til å purre på det ganske snart. Denne traileren er det første konkrete eksempelet på de situasjonene jeg har skissert kommer. Hva hadde skjedd dersom traileren hadde fått sleng på hengeren og den hadde kantet eller vippet ut i veibanen? Vi kan rett og slett ikke leve med disse midtmarkeringene, slår han nok en gang fast.

Samferdsels-minister Magnhild Meltveit Kleppahar uttalt at ordningen med midtmarkering ikke vil bli evaluert før om tidligst ett år.

Les hele saken i Porsgrunn Dagblad.

For og imot midtdelere

At det ikke finnes noen fasit på problemstillingen rundt midtdelere kan en lese ut i fra disse lenkene.

Midtdelere redder liv.

Er i mot at det sløses med penger på midtdelere.