Hopp til hovedinnhold


Midtdelere 10-dobler risikoen

Det er 10 ganger flere som dør av hjertestans enn det er trafikkdrepte årlig. Det har ikke vegvesenet tatt med i sine vurderinger før de monterte midtmarkeringene på E 18.

Det er 10 ganger flere som dør av hjertestans enn det er trafikkdrepte årlig. Det har ikke vegvesenet tatt med i sine vurderinger før de monterte midtmarkeringene på E 18.

Øyvind Amundsen har ved flere anledninger sagt at midtmarkeringene aldri skulle vært satt opp, fordi ambulanser og andre utrykningskjøretøyer ikke kommer fram dersom det er kø. Nå får han støtte fra landets eksperter på pasienter med hjertestans.

5000 får stans
– Dette er helt i tråd med de tallene vi operer med. Vi regner at rundt 5000 mennesker får plutselig hjertestans utenfor sykehus i Norge i løpet av et år, og forholdet til trafikkdrepte blir da til slutt omtrent 10 ganger så mange, som dere skisserer, bekrefter Kristian Lexow.

Lexow er overlege og leder av Norsk Resuscitasjonsråd, som er en av landets faginstanser i forhold til gjenoppliving, da gjerne ved hjertestans. Han har tidligere blant annet vært medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten i Stavanger.

10 prosent per minutt
Øyvind Amundsen ved Bamble ambulanse har blant annet spurt samferdselsministeren om hvem som tar på seg ansavret dersom en pasient dør i bilen fordi ambulansen står i kø. Overlege Lexow understreker viktigheten av tidsaspektet i forhold til hjertestans.

– Vi regner at sjansene for å redde et menneske med hjertestans avtar med 7-10 prosent per minutt forsinkelse på vei til pasienten. Står en ambulanse i kø i fem minutter er altså sjansen til å overleve halvert, slår han fast. På strekningen fra Hovettunnelen til Svartorkjær vil det gå minst 200 utrykninger med såkalt rød respons, det vil si at det står om liv, i løpet av de neste to månedene.

En vurdering
Bjørn Richard Kirste hos Statens Vegvesen Telemark innrømmer at vurderingen med antall hjertestans opp mot trafikkdrepte ikke er gjort.

– Vi hadde nok ikke de tallene med oss i vurderingen, sier Kirste.

Han er likevel helt klar på at de ikke kommer til å fjerne mer enn markeringene de har tatt bort i Bambeltunnelen foreløpig.

– Vi vil teste dem over sommeren, slår han fast.

Les hele saken i Porsgrunns dagblad.