Hopp til hovedinnhold


#metoo: 4 av 10 kvinnelige leger rapporterer om sex-trakassering

– Definitivt urovekkende, sier den svenske legepresidenten Heidi Stensmyren, ifølge Dagens Medisin.

Svenske Dagens Medicin viser til en undersøkelse som «Framtidens karriär – läkare» har gjennomført blant et tilfeldig utvalg kvinnelige leger i Sverige. Undersøkelsen ble gjennomført i mellom 22. og 24. november i år, og 1.353 leger svarte.
Det viste seg at 40 prosent av de kvinnelige legene rapporterte å ha blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb.
Blant disse 40 prosentene oppga 54 prosent at de hadde blitt trakassert eller utsatt for overgrep fra en pasient, og 50 prosent var utsatt for dette fra en overordnet leder eller kollega.
Mørketall
– Selv om fenomenet er kjent fra før, er resultatet fra undersøkelsen definitivt urovekkende. Dette illustrerer hvor store mørketallene faktisk er og hvor utbredt problemene er, til tross for at vi ofte betrakter Sverige som et likestilt land, sier svenske Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till avisen «Framtidens karriär – läkare».
Les mer om saken hos Dagens Medisin