Hopp til hovedinnhold


Metoden som skal hindre varig hjerneskade

Henrik Zetterberg store prosjekt er å finne bedre metoder for å kunne diagnostisere hjernerystelser, skriver NRK Sport.
For som professoren selv sier rett ut:
– Det finnes ganske få tester som objektivt viser om hjernen er skadet eller ikke.

Proteiner gir svar

Zetteberg er verdensledende på sitt fagfelt. Nå er han på veldig god vei til å utvikle en metode som med stor grad av sikkerhet kan fastslå om en person har pådratt seg en hjerneskade etter en smell i hodet.
Metoden kan også kartlegge hvor alvorlig skaden er – og ikke minst hvor langt helbredelsesprosessen til enhver tid er kommet.
Svarene finner professoren i den skaddes spinalvæske. Om ikke lenge håper han også å få like nøyaktige svar gjennom blodprøver.
– Det vi måler i ryggvæske, og nå blodet, er proteiner som normalt sett skal finnes inne i nervecellene, sier Zetterberg, og forklarer så enkelt som mulig:
– Det finnes to proteiner som det forekommer mye av i nervecellene. Det ene heter TAU og det andre heter nevrofilament. Når man får en smell mot skallen slik at hjernen roterer, lekker disse proteinene ut i hjernevæsken – og så ut i både spinalvæsken og etter hvert blodet. Jo høyrere nivå, jo mer skadet er hjernen, og jo lengre skal spilleren hvile.
Les mer om saken hos NRK