Hopp til hovedinnhold


Mer simulering!

Forskning har vist at menneskelig svikt relatert til mangelfulle ikke-tekniske ferdigheter er medvirkende årsak i inntil 80 % av uønskede hendelser i anestesi- og intensivmedisin.

Forskning har vist at menneskelig svikt relatert til mangelfulle ikke-tekniske ferdigheter er medvirkende årsak i inntil 80 % av uønskede hendelser i anestesi- og intensivmedisin, skriver Håkon Bjorheim Abrahamsen og  Katrine Finsnes i siste utgave av Tidsskrift for Den Norske legeforeningen.

Ikke-tekniske ferdigheter kan defineres som «kognitive, sosiale og personlige ferdigheter som komplementerer tekniske ferdigheter og som bidrar til sikker og effektiv pasientbehandling».

Eksempler på sentrale ikke-tekniske ferdigheter er situasjonsbevissthet, beslutningstaking, kommunikasjon, teamarbeid og ledelse. Simulering egner seg spesielt godt til å trene ikke-tekniske ferdigheter.

Kronikkskriverne mener det må mer trening i praktiske ferdigheter og tekniske prosedyrer inn i spesialistutdanningen.

Les hele kronikken i Tidsskriftet her