Hopp til hovedinnhold


Mer livredning på bygda

Mer enn dobbelt så mange svensker overlever etter å kollapset med hjertestans sammenlignet med 20 år siden - og sjansen for å bli reddet av forbipasserende er mye større på landsbygda enn i byene, skriver Forskning.no.
Hvert år rammes rundt 5000 svensker av hjertestans utenfor sykehusene.
I halvparten av tilfellene ankommer ambulansen raskt nok til å foreta hjertekompresjon og munn-til-munn. Men selv da overlever bare ti prosent av pasientene.
Selv om oddsene synes dårlige, er de likevel dobbelt så gode som et par tiår siden, viser en undersøkelse av Anneli Strömsöe ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Studien viser også at det er på bygda det er størst sjanse for å få hjelp av forbipasserende før ambulansen kommer.
Nasjonalt program for hjertelungeredning
– Idag overlever litt over ti prosent, sammenlignet med bare fem prosent på  begynnelsen av 1990-tallet, sier Strömsöe.
– Det kommer trolig av den nasjonale utdanningssatsingen i hjertelungeredning, som har vært rettet mot både lekfolk og helsepersonell.
Det nasjonale programmet for hjertelungeredning ble lansert på midten av åttitallet. Siden den gang har nesten to millioner av Sveriges ni millioner innbyggere fått trening i hjertekompresjon og munn-til-munn.
I sin doktoravhandling undersøkte Strömsöe data fra det nasjonale treningsregisteret for hjertelungeredning samt Swedish Cardiac Arrest Register (SCAR), som samler data om tilfeller av hjertestans ute av sykehus.
Hun avdekket at livreddende behandling før ambulanse-ankomst økte fra 31 til 55 prosent mellom 1992 og 2007.
Les mer om saken hos Forskning.no