Hopp til hovedinnhold
Slik kan video i en nødsamtale se ut fra operatørens ståsted. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features.
Slik kan video i en nødsamtale se ut fra operatørens ståsted. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features.


– Mer enn 100 000 videooverføringer

Løsningen med videokommunikasjon mellom innringer og nød- og legevaktsentraler blir godt benyttet.

Siden oppstarten i 2020 har de fleste av landets 16 AMK-sentraler og 94 legevaktsentraler nå tatt i bruk video i pasientsamtaler. I snitt gjennomføres 1500 videooverføringer per uke til nødmeldesentralene med videoløsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I en pressemelding fra stiftelsen sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen at de er veldig fornøyde med at videoløsningen nå er i bruk i store deler av landet.

– Når liv og helse står på spill, er tidlig varsling og riktig respons uhyre viktig. Vi kommer til å fortsette å jobbe knallhardt med forskning og utvikling som hjelper pasienter utenfor sykehus, sier generalsekretæren.

Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet sier at i uklare situasjoner har video hjulpet operatørene til å forstå hva som skjer i hos innringeren.

– Det har vært direkte livreddende i noen tilfeller, sier han.

App på vakttelefonen

I pressemeldingen skrives det at det forskes på effekten av bruk av video i legevaktsentralene.

– Vi har også utviklet en app som muliggjør strømming av video fra vakttelefonen i ambulansen inn til AMK- og legevaktsentraler. Operatøren på sentralen kan koble på en aktuell ressursperson, for eksempel en lege i videostrømmen, sier prosjektleder Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Vi er helt sikre på at video har kommet for å bli som et viktig verktøy. I fremtiden vil det komme flere typer teknologi som vil endre måten helsevesenet jobber på, sier Steinar Olsen i Helsedirektoratet i pressemeldingen.

Slik virker Hjelp 113 video


  • Operatørene på AMK- og legevaktsentral kan vurdere skade og sykdom via enveis videostrøm fra kameraet på telefonen din.
  • Innringer blir bedt om å samtykke til at sentralen kan kontrollere videokameraet ditt på mobilen. Deretter får du en SMS som du godkjenner. Operatøren kan da se alt som foregår, og bytte mellom bak- og frontkamera.
  • Det er mulig å koble på ressurspersoner som for eksempel en lege via medtitt.
  • Funksjonen er gjort så sikker at ingen pasientopplysninger kan komme på avveie.
  • Hjelp 113 Video er navnet på den tekniske løsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Løsningen ble tilbudt gratis til det norske helsevesenet.  Helsetjenesten driftsorganisasjon for nødnett (HDO) overtok driften høsten 2021.
  • Mer om Hjelp 113 Video