Hopp til hovedinnhold


Mer åpenhet - bedre beredskap

Riksrevisjonen har presentert en sterkt kritisk rapport om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Regjering og storting bør gjennomgå disse problemstillingene grundig, skriver kronikkforfatterne i VG.
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær Norsk Presseforbund
Ina Lindahl Nyrud, advokat Norsk Journalistlag
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Debatten rundt Riksrevisjonens rapport om beredskapsarbeidet mangler ett vesentlig poeng: Befolkningens mulighet til å følge med på hva som skjer er for dårlig. Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte nylig en sterkt kritisk rapport om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. På en rekke punkter, primært de som handler om oppfølging av underliggende etater, får departementet påpakning for mangelfull styring og oppfølging.
Vi mener særlig fem områder bør diskuteres:
Taushetsbestemmelser, innsyn i forvaltningens dokumenter, innsyn i politiets dokumenter, innsyn i nødetatenes løpende arbeid og varslervern og kildevern.
Les mer om saken hos VG.