Hopp til hovedinnhold


Menneskeliv som lite signifikant tallmateriale

Det er grunn til å advare mot konsekvensene av professor Ivar Sønbø Kristiansens bruk av tall i hans innspill om luftambulansekrisen, skriver Paul Olav Røsbø, fastlege i Loppa kommune og leder av Finnmark legeforening.

PROFESSOR EMERITUS Ivar Sønbø Kristiansen ved Universitetet i Oslo (UiO) stiller i blogginnlegget «Luftambulansekrisen» – tid for ettertanke? (22. januar 2020) spørsmål om de medisinske konsekvensene av den reduserte tilgjengeligheten av ambulansefly for befolkningen i Finnmark de siste to årene, skriver Paul Olav Røsbø i Dagens Medisin.

Kristiansen markerer sitt poeng ved å sette «luftambulansekrisen» i anførselstegn.

RELEVANS? Kristiansen viser til en artikkel han som medforfatter publiserte i Lancet i 1996. Studien omhandlet bruken av legehelikopteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), der artikkelen konkluderte med beskjeden helsegevinst ved bruk av helikopteret, målt i kvalitetsjusterte leveår (forkortet QALY). Forfatterne var opptatt av at pasientene sjeldent hadde behov for intervensjoner ombord i helikopteret.

Studien Kristiansen viser til er 24 år gammel og handler om et helikopter stasjonert ved et universitetssykehus. Det er uklart for Finnmark legeforening hvilken relevans Kristiansens artikkel måtte ha for dagens situasjon i Finnmark, med en reisetid med ambulansebil på inntil elleve timer til UNN i Tromsø fra de mest perifere av Finnmarks 18 kommuner.

AVSTANDER. På grunn av store avstander har ambulansefly vært vår primære lufttransport av akutt syke og skadde. Ambulanseflyene har en betydelig større rekkevidde og hastighet enn ambulansehelikoptrene. Artikkelen fra 1996 hevder i sitt resultat at det ikke er noen helsegevinst knyttet til å fly hjerteinfarktpasienter eller livstruende skadde i helikopter til sykehus fremfor å kjøre dem med bil.

Gitt at Kristiansens artikkel skulle ha noen form for relevans for dagens situasjon, vil denne være større for helikopter-oppdrag i det sentrale østlandsområdet enn i Finnmark. Når det er sagt, innbiller jeg meg at konklusjonen ikke uten videre heller ville ha falt i god jord hos mine kolleger som jobber med akuttmedisin i sentrale strøk.

PÅ TYNN IS. Når Kristiansen implisitt reiser spørsmål ved om en ambulansefly-tur fra Kirkenes til Tromsø kan berge liv, en strekning langs vei på 867 kilometer som det tar drøye 11 timer å kjøre, er han, med sin tyngde i kraft av faglig autoritet og posisjon ikke bare langt utpå, men også på tynn is – som kjent en uheldig kombinasjon.

En professoral tittel gir ikke automatisk innsikt i spørsmål man ikke beskjeftiger seg med til daglig, noe Kristiansens blogginnlegg i Dagens Medisin er et godt eksempel på. Finnmark legeforening tror det hadde bedret Kristiansens innsikt om han hadde gått legevakt i distrikt og følt på opplevelsen av å bære det medisinske ansvaret når akutt-transporter uteblir eller blir betydelig forsinket – og kjent på frustrasjonen det gir når man vet at dette skyldes utfordringer i forbindelse med et operatørbytte, og ikke uvær.

Medieklipp om saken


Februar:

Menneskeliv som lite signifikant tallmateriale

Flysykepleier: – Vær mer opptatt av god førstehjelp enn av ambulansefly

Babcock hevder toppolitikere tvang dem til å ansette Lufttransport-piloter

Ny meningsmåling: Folk i nord vil ha statlig luftambulanse

Babcock møter 91 piloter i retten

Januar: 

Fikk ikke ambulansefly til UNN etter hjertestans. Døde i helikopteret

Tilsyn med luftambulansetjenesten 

En merkverdig historie

Villedende om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

La meg gjenta: Staten skal overta luftambulansen

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for Norsk Luftambulanse 

Babcock-ansatte: Støyen går inn på oss

Har ennå ikke oversikt over kostnadene

Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister

Luftambulansekrisen – en mediehistorie

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Anbud på liv og helse – et mareritt i nord

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift

Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Usant om Babcocks ansatte

En krise skapt av hva eller hvem? 

Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon

Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Desember: 

Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt

Lykke til i 2020, Babcock! 

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok

«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»

Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse

Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen

Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap

Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud

Fem nye fly settes inn

Babcock kan få kjemperegning

Har sviktet 286 ganger

Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock

UNN: Åtte uønskede hendelser

Første flylege sier opp jobben

Vil at staten skal ta over flyambulansene

Et av flyene i drift igjen

Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt

Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

November: 

Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Ber om støtte fra Forsvaret – igjen

Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord

Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord

Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge

Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes

Oktober:

Måtte svare for ambulanseflyberedskapen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

September: 

Ambulansefly tilbake i tjeneste

August: 

Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil

Juli: 

Normal drift for flyene fra torsdag

Babcock venter full beredskap neste uke

– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil

Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Gilbert bidrar til unødig uro

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Babcock får hjelp av Forsvaret

Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt

Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Luftambulansen varsler svekket kapasitet

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet

Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter

Frykter ny krise for ambulansefly

Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Juni: 

Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet

April: 

Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige

Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket