Hopp til hovedinnhold
Kvinner har gjerne andre symptomer enn menn på hjerteinfarkt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Kvinner har gjerne andre symptomer enn menn på hjerteinfarkt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Menn og kvinner har ulik risiko for å utvikle hjerteinfarkt, men hvorfor?

Visste du at høyt kolesterolnivå er spesielt ugunstig for menn, mens høyt blodtrykk er mest ugunstig med tanke på utvikling av hjerteinfarkt hos kvinner.

Analyser av data fra Tromsøundersøkelsen har gitt forskere ved UIT nye svar på hvordan risikoen for hjerteinfarkt utarter seg hos kvinner og menn.

Analyser av data fra Tromsøundersøkelsen viser at menn har dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med kvinner.

Kvinnelige kjønnshormoner beskytter ikke

Kjønnsforskjellen kan ikke forklares av forskjeller i tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, røyking eller andre livsstilsfaktorer.

Forskere har lenge trodd at de kvinnelige kjønnshormonene i fertil alder beskyttet kvinner mot hjerteinfarkt. Det har vist seg å ikke stemme da analyser fra Tromsøundersøkelsen viser at risikoen for hjerteinfarkt økte jevnt med alderen hos kvinner, uten noe spesielt avvik rundt overgangsalderen.

Resultatene støtter dermed ikke antagelsen om at kjønnsforskjellen i risiko for hjerteinfarkt kan forklares av en beskyttende effekt av kvinnelige kjønnshormoner.

Lave kolesterolverdier virker forebyggende

Forskningsprosjektet viser at høyt kolesterolnivå er spesielt ugunstig for menn, mens høyt blodtrykk er mest ugunstig for kvinner, selv om begge disse faktorene påvirker infarkt-risikoen både hos menn og kvinner.

Forskningsprosjektet viste også at eldre menn og kvinner med lave kolesterolverdier har tilnærmet lik risiko for hjerteinfarkt, og også lavest risiko i sin aldersgruppe.

Kjønnsforskjellen viskes altså nesten ut ved de laveste kolesterolverdiene. Dette kan bety at det å ha lave kolesterolverdier over lang tid beskytter mot utvikling av hjerteinfarkt for både kvinner og menn.

Trolig må høye kolesterolverdier ha vært gjeldende en viss tid før det medfører en økning i risiko. 

Om Tromsøundersøkelsen


  • Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse.
  • Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974.
  • Forskningen spenner fra kjerneområdet hjerte- og karsykdommer til andre store folkehelseutfordringer.