Hopp til hovedinnhold


Mener pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp

Fylkesmannen mener at en pasient i Nord­Trøndelag ikke fikk forsvarlig helsehjelp da vedkommende ville ta sitt eget liv. – Svikten beror på at det ambulansepersonell som ble sendt ut til pasienten fra AMK, ikke konsulterte med lege før de etterlot pasienten hjemme, konkluderer Fylkesmannen i Nord-­Trøndelag i en omfattende tilsynssak som Adressa omtaler (krever innlogging).

Fylkesmannen mener i tillegg at legevaktlegenshåndtering av saken var et avvik fra god prak­ sis, men at kravet til forsvarlig­ het ikke var brutt.
Pasienten begikk senere selv­ mord.

Ikke kompetanse til å vurdere selvmord

Marit Dypdal Kverkild var fylkeslege i Nord­Trøndelag da tilsynet ble gjennomført.
– Skal en vurdere selvmords­fare, så må en ha kompetanse til å gjøre det. Ambulansepersonell er ikke utdannet til å ha den kompetansen, og de har derfor gått utover sin kompetanse. Vår kritikk til dem er derfor at de skulle ha kontaktet legevakt­ legen, slik at legen kunne ha snakket med pasienten eller tatt pasienten inn, sier Kverkild.

Hun sier dette er alvorlig.
– Når du tar en vurdering du ikke har kompetanse til å ta, kan det skje feil. Det er lett å bagatel­lisere hvor syk en person er når du ikke har kompetanse til å vurdere kompleksiteten av syk­domstilstanden, sier Kverkild.
Hun sier de ikke har vurdert om denne saken kunne fått et annet utfall. Saken får heller ingen konsekvenser for dem det gjelder.
– Vi mener at denne hendel­sen bør brukes til læring og for­ bedring mellom Helse Nord­-Trøndelag og helsepersonell i legevakt, sier Kverkild.
Øystein Sunde klinikkleder for prehospitale tjenester i Helse Nord­-Trøndelag, sier de har full tillit til de to ambulansearbeiderne.
– Dette er to meget dyktige og ansvarsfulle ambulansearbeid­ere som har vår aller største tillit. De står i vanskelige vurderinger hele tiden, og gjør en god jobb hver dag, sier Sende.

Varslet politiet

Det var politiet som fikk bekym­ringsmeldingen om at en pasient ville ta sitt eget liv. Både ambulanse og politi ble sendt til stedet. Ifølge Fylkesmannens beskrivelse, skal ambulanse­personellet ha gjennomført en samtale med pasienten, og på spørsmål skal pasienten ha benektet at vedkommende hadde tenkt å ta sitt liv. Ambu­lansepersonellet skal gjentatte ganger ha forsøkt å overtale pasienten til å bli med til lege­vakten, men vedkommende ønsket ikke det.

Ambulansepersonellet dro deretter fra stedet, og oppfordret pasienten om å ta kontakt med legevakta hvis situasjonen for­ verret seg.
AMK-­operatøren ble senere klar over at ambulansepersonel­let hadde forlatt pasienten, og tok da kontakt med dem og spurte om de hadde vært i kon­takt med lege. Ambulanseperso­nellet svarte da at de oppfattet at politiet hadde snakket med lege. Da ambulansen kjørte inn til sykehuset, fikk ambulanse­personellet kontakt med lege, og avla rapport.

Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)