Hopp til hovedinnhold


Mekaniske hjertekompresjoner bedre enn vanlig HLR

En klinisk studie gjennomført i Sverige konkluderer med at det er mer effektivt med et apparat for mekanisk hjertekompresjon ved hjertestans enn vanlige manuelle hjertekompresjoner.

En klinisk studie gjennomført i Sverige konkluderer med at det er mer effektivt med et apparat for mekanisk hjertekompresjon ved hjertestans enn vanlige manuelle hjertekompresjoner.

Studien er gjennomført av Christer Axelsson, doktorgradsstudent i Vestre Gøtalandregionens Prehospitale Utviklingssentrum og Sahlgrenska akademi ved Gøteborgs universitet. Resultatet ble nylig presentert på American Heart Associations (AHA) kongress i Orlando Florida.

Axelsson arbeider til daglig som anestesisykepleier på OLA-ambulansen i Gøteborg. De to siste årne har han studert 126 pasienter som ble rammet av hjertestans utenfor sykeuset, og som ble tatt hånd om av OLA-ambulansen. 64 patienter fikk hjerte-lungeredning ved hjelp av LUCAS, og 62 pasienter fikk vanlig manuell hjerte-lungeredning.

- Metningsmålinger gjennomført under hjerte-lungeredningen ved kontrollert respirasjon viser at pasientene som fikk hjertekompresjoner ved hjelp av det mekaniske systemet produserte mer karbondioksid i utåndingen enn pasientene som ble behandlet manuelt. Det tyder sannsynligvis på at volumet blod som sirkulerte var større og dermed deres mulighet til å hente seg inn, sier Christer Axelsson.

Nå gjenstår det å se om den nye behandlingsstrategien også kan øke overlevelsen ved hjertestans. Studien er publisert i siste nummer av  Resuscitation 2009 Oct;80(10):1099-103.

Les hele saken på Medicinsk Access