Hopp til hovedinnhold


Mekaniske brystkompresjoner økte ikke overlevelsen

Ytterligere en studie peker på at brystkompresjoner med det svenskutviklede apparatet Lucas ikke forbedrer overlevelsen ved hjertestans sammenlignet med sykehuspersonellets brystkompresjoner, melder svenske Dagens Medicin.  
I studien sammenlignes nesten 4500 britiske pasienter rammet av hjertestans utenfor sykehus og som fikk behandling med manuelle eller mekaniske brystkompresjoner når ambulansepersonell kom til stedet. Overlevelsen etter 30 dager var ikke signifikant mellom de to gruppene.
6 prosent var da fremdeles i live blant dem som fikk mekaniske kompresjoner, mot 7 prosent i kontrollgruppen.
Overlevelse med god nevrologisk funksjon var dårligere med Lucas enn med manuelle kompresjoner. Tallene var 5 versus 6 prosent.
Forskerne spekulerer på om forskjellen blant annet kommer av oppholdet i livreddende tiltak når apparatet spennes fast rundt pasienten har noe å si.
De anser at resultatet sammen med annen forskning på området ikke støtter at Lucas brukes som rutinetiltak ved hjertestans. Nytten ved å bruke behandlingen ved pågående ambulansetransport skal veies opp mot kostnaden med å innføre teknikken, synes de.
Sten Rubertsson, som er professor ved Uppsala universitet, synes at resultatet skal tolkes svært forsiktig.
– Det var bare 60 prosent av dem som ble trukket ut til å få  Lucas-behandling som virkelig fikk behandlingen. For meg antyder det utilstrekkelig med trening av ambulansepersonellet for å bruke mekaniske brystkompresjoner. Det savnes også tidsangivelser på når ulike tiltak ble satt inn, dermed vet vi ikke om brystkompresjoner og defibrillering settes inn for sent, sier han til  Dagens Medicin.
Les mer om saken hos Dagens Medicin