Hopp til hovedinnhold
Her fra legebilen i Drammen. På vakt (f.v.): Arne Wilhelm Gerricke, Mohammed Abdullahi og Espen Fjeldheim. Foto: Vestre Viken


Medisinstudenter bør fortsatt få bidra i ambulansetjenesten

Hvis ikke medisinstudenter fritas fra autorisasjonskravet i den nye akuttmedisinforskriften, kan det få konsekvenser for dagens bemanning av ambulanser.

Det vil også begrense muligheten for medisinstudenter til å få ekstra kompetanse i akuttmedisin, skriver to i et innlegg i Dagens Medisin.

HISTORISK SETT har medisinstudenter i tredje og fjerde studieår kunnet jobbe som vikarer på ambulanse. Med den nye akuttmedisinforskriften som skal innføres i 2022, vil dette kun være mulig for studenter med midlertidig studentlisens. Dette skjer såpass sent i studieløpet at alle, av nødvendighet, vil prioritere legevikariater.

Vi mener dette kan føre til utfordring med bemanning av ambulanser og at det vil gå utover fremtidige legers mulighet for å øke sin kompetanse utenfor studiet.

EN NØDVENDIGHET. Deltidsjobber underveis i studiene er ikke lenger et valg. Det er en nødvendig både for videre jobb samt å kunne betale for levekostnader, men det er også en mulighet til å skaffe erfaring. Frem til nå har det vært mulig for oss å jobbe som assistent på ambulanse, så lenge én person på bilen har autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider.

For å sørge for at medisinstudentene hadde nok kompetanse til å fungere, måtte man gjennom ekstra kursing før jobbstart, som gjerne tok fra én til tre måneder.

KRAVENE. Ved for eksempel ambulansetjenesten tilknyttet sykehuset i Vestfold og andre steder var det et krav om:

  • Teoretisk forkurs for akuttmedisin, redningstjeneste og meldingssystemer
  • praktisk utsjekk på tjenestens prosedyrer
  • obligatoriske hospiteringsvakter
  • årlig testing av kompetanse, slik det var for andre faste ansatte.

ENDRINGENE. Den nye forskriften presiserer at i tilfeller hvor kun én av helsepersonellet i ambulansen er fagautorisert, må den andre ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell i tillegg til nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Det gjøres et unntak ved vikariater i inntil to måneder, men hvem vil vel bruke to måneder på å lære opp noen som kun kan stå i jobben i to måneder?

BØR FRITAS. Med den nye forskriften må de som har jobbet i ambulanse, se seg om etter annet beite. Tilsvarende må ambulansestasjonene dekke inn på en annen måte det bemanningsbehovet medisinstudentene etterlater. En annen konsekvens av endringen er at den reduserer muligheten for å tilegne seg ekstra akuttmedisinsk kompetanse. Dette er verdifull erfaring å ha som LIS1 i både akuttmottak og distrikttjeneste.

Vi mener at de medisinstudentene som tidligere har vært gode nok til å jobbe i ambulanse, fortsatt bør få ha denne muligheten.