Hopp til hovedinnhold


Medikament utfordrer Marevan

En ny trombosehemmer viser seg å ha større forebyggende effekt enn Marevan på hjerneslag hos atrieflimmerpasienter.

En ny trombosehemmer viser seg å ha større forebyggende effekt enn Marevan på hjerneslag hos atrieflimmerpasienter.

Les hele saken på Dagens Medisin

Resultatene ble lagt frem på den europeiske hjertekongressen i Barcelona denne uken og er publisert i New England of Medicine (NEJM). 44 land har deltatt med over 18.000 pasienter, hvorav 115 norske fra syv sykehus i Oslo- og østlandsområdet.

150 mg dabigatran eteksilat (Pradaxa) to ganger daglig reduserte risikoen for hjerneslag og systemisk emboli hos pasienter med atrieflimmer med 34 prosent, sammenlignet med godt INR-kontrollerte pasienter på warfarin (Marevan). Den reduserte risikoen for hjerneslag var ikke forbundet med økt risiko for blødning, og det ble ikke observert uheldig påvirkning på lever.

Færre blødninger
Ved dosering av dabigatran på 110 mg to ganger daglig, var den reduserte risikoen for hjerneslag på samme nivå som for warfarin. Risikoreduksjonen var på 69 prosent, men med 20 prosent lavere risiko for alvorlige blødninger ved Pradaxa. Høyeste dose Pradaxa reduserte risikoen for hjerneblødning med 74 prosent.

Dødeligheten var 4,13 prosent i warfarin-gruppen, mens prosentandelen var henholdsvis på 3,75 og 364 for 110 mg og 150 mg dabigatran.

Ingen INR-måling
Virkningsmekanismen ved dabigatran er forskjellig fra warfarin, og det er ikke behov for INR-måling og justering av medikamentdosen. Medikamentet er i dag godkjent i Norge som primærprofylakse mot venetrombose etter innsetting av protese i kne eller hofte hos voksne.

Bedre for noen
En lederartikkel i NEJM påpeker det faktum at det var flere tilfeller av hjerteinfarkt i dabigatran-gruppen. 0,73 prosent i denne gruppen fikk hjerteinfarkt, mot 0,53 hos warfarin-brukere. Flere i førstnevnte gruppe rapporterte mage- og tarmplager, og dyspepsi med magesmerter forekom dobbelt så hyppig hos Pradexa-brukere.

Pasienter med dårlig compliance var ekskludert fra studien. - Disse, mener Brian F. Gage, forfatter av lederartikkelen, vil ha større nytte av warfarin, på grunn av lengre halveringstid ved dette medikamentet.

Lederartikkelen konkluderer med at hos Marevan-brukere med stabil INR er det trolig få som vil ha stor nytte av å bytte medikament, men at den nye medisinen kan være et godt alternativ til atrieflimmerpasienter med tilleggsrisiko for hjerneslag.

Uavklarte spørsmål
Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk er enig med Gage når det gjelder betenkelighetene.

- Det å bytte fra et så velkjent og velprøvd medikament, krever nøye overveielse og diskusjon i fagmiljøet. Det vil blant annet være viktig å finne frem til hvilken gruppe dette er aktuelt for. Fremdeles er det mange uavklarte spørsmål, mener Madsen.

Dyrere
- Marevan er det legemiddelet som tar flest liv i Norge, vil ikke ethvert nytt medikament som reduserer antallet hjerneslag, være kjærkomment?

- Det var relativ liten forskjell i totaldødelighet, så selv om antallet hjerneslag er færre, er ikke blødningsproblematikken løst, svarer Madsen, som legger til at dabigatran også er langt mer kostbart enn warfarin.

Dagens Medisin 14/09